, wtorek 7 luty 2023
Jan Matuszek: Wracamy teraz do szarej codzienności
- Każdy z mieszkańców musi zdecydować, z których elementów oferty kulturalnej chce skorzystać - mówi Jan Matueszek. Fot. MMT Dodaj do Facebook

Jan Matuszek: Wracamy teraz do szarej codzienności

MICHAEL MORYS-TWAROWSKI
- Takie ludyczne święto, jakim jest Święto Trzech Braci, jest potrzebne - przekonuje Jan Matuszek, wiceburmistrz Cieszyna, zajmujący się m.in. kulturą. Wyjaśnia też, co będzie z Wakacyjnymi Kadrami i dlaczego cieszyński burmistrz powinien mieć dwóch zastępców.
Czy jak otrzymał pan od Mieczysława Szczurka propozycję pozostania na stanowisku zastępcy burmistrza, nie przeszło panu przez głowę "Nowy burmistrz chce mieć poparcie Wspólnoty dla Cieszyna"?
Układy polityczne są rzeczą naturalną. Każdy polityk, także lokalny, musi się liczyć z tym, że bez szerokiego zaplecza trudno jest realizować własne plany, własne zamierzenia - myślę, że był to jeden z elementów, którymi się pan burmistrz Szczurek kierował, aczkolwiek myślę, że to pytanie powinno się kierować bezpośrednio do niego.

A nie miał pan wrażenia, że nowy burmistrz uczy się na błędach poprzedników? Na stronie internetowej Wspólnoty dla Cieszyna narzeka się na to, że w poprzedniej kadencji współpraca na linii burmistrz - rada miejska nie przebiegała w wymarzony sposób.
Doświadczenia ostatnich kadencji wskazują na to, że niezbędne jest porozumienie między radą a organem wykonawczym, czyli burmistrzem. Układ ostatnich dwóch lat, kiedy to burmistrz Ficek nie miał poparcia w radzie, skutkował bardzo negatywnie dla realizacji wielu przedsięwzięć w mieście i nie było to dobre dla miasta i jego mieszkańców. Myślę, że nauka płynąca z tego faktu jest oczywista. Można ją realizować w dwojaki sposób: albo wygrać bezwzględnie wybory, albo kiedy radni są z wielu ugrupowań - tak jak w tej kadencji - trzeba szukać koalicji bądź szerokiego poparcia.

Po wyborach Cieszyn nadal ma dwóch zastępców burmistrza. W poprzedniej kadencji do pana zadań należały finanse, gospodarka nieruchomościami, edukacja i kultura, sport i rekreacja, turystyka oraz gospodarka mieszkaniowa. Czy coś się zmieniło w tym zakresie?
Tak. Moje działania zostały z jednej strony ograniczone, a z drugiej rozszerzone. Gospodarka nieruchomościami przeszła do gestii drugiego zastępcy burmistrza, pana Adama Swakonia, a do moich obowiązków doszła troska nad Zamkiem Cieszyn, najnowszą instytucją kultury w naszym mieście.

Czy w mieście takim jak Cieszyn dwóch zastępców burmistrza to liczba optymalna?
To zależy od tego, ile zadań ma do wykonania miasto i jakie struktury w nim funkcjonują. Jeśli miasto skupiłoby się tylko na własnych zadaniach, można byłoby próbować ograniczać administrację. Jeżeli natomiast miasto ma tendencję do przejmowania zadań zewnętrznych i partycypowania w ich realizacji, nie tworząc jednocześnie zbyt wielu struktur samodzielnych w postaci spółek i innych podmiotów, to ta sfera administracyjna musi być mocna. Przy obecnym układzie organizacyjnym uważam, że ta liczba nie może ulec zmianie.

Czytając wypowiedzi lokalnych polityków odniosłem wrażenie, że zapowiada się rok oszczędzania. Jak to się odbije na kulturze?
Nie nazwałbym tego rokiem oszczędzania, ponieważ mamy największy budżet w dziejach Cieszyna od czasów jego funkcjonowania jako jednostki samorządowej. Skala budżetu spowodowana jest pozyskaniem środków unijnych, przeznaczonych na jedną dużą inwestycję - inwestycję kanalizacyjną. Tak się będzie działo jeszcze przez kolejne dwa lata. W związku z realizacją tak potężnego zadania inwestycyjnego, ciężary zostały przesunięte w kierunku tej formy wydawania środków. Musimy więc szukać oszczędności w innych sferach. Pamiętajmy, że rok ubiegły był rokiem jubileuszowym, w którym wydarzenia kulturalne były szczególnie eksponowane. Wracamy teraz, brzydko mówiąc, do szarej codzienności. Myślę jednak, że mieszkańcy nie będą zawiedzeni ofertą działań kulturalnych i każdy znajdzie coś, z czym będzie mógł się utożsamić i w czym będzie mógł wziąć udział.
Ubiegłoroczny sukces pozwala mieć nadzieję, że na trwale w kalendarzu imprez zagości Festiwal Kultury Ekstremalnej i Freestylowej "Freestyle City Festiwal". Kilka dni, gdy ulice, parki i place wypełnia młodzież, bogata oferta zawodów sportowych, koncertów, warsztatów i imprez klubowych sprawia, że formuła tego festiwalu jest ciekawa dla wielu osób potwierdzając słuszność hasła przewodniego "Cieszyn - miasto młode w każdym wieku".

Będą w tym roku Wakacyjne Kadry?
Zdecydowanie tak, przy czym staną się jednym z elementów szerszego projektu, jakim są Kręgi Sztuki, czyli festiwalu interdyscyplinarnego ukierunkowanego na środowiska akademickie, ale nie tylko. Myślę, że wszyscy zainteresowani przejawami różnej działalności kulturalnej znajdą coś ciekawego w naszym mieście. Ubiegłoroczne zaangażowanie szkół wyższych o profilu kulturalnym i artystycznym wskazuje na to, że ten projekt może generować ciekawe pomysły i ukierunkować ten festiwal na nowe kierunki, nowe trendy, na to, co dzieje się w sztuce, która wychodzi dwa kroki do przodu. Myślę, że ten festiwal będzie ciekawym wydarzeniem kulturalnym.

To znaczy Wakacyjne Kadry przestają być samodzielną imprezą?
Pozostaną swoim zwartym blokiem, ale będą miały otoczkę w postaci Kręgów Sztuki. Nad modelem Wakacyjnych Kadrów będziemy nadal pracowali. Otwartą pozostaje kwestia bowiem czy utrzymamy nieodpłatność wejść na seanse. Zobaczymy. Będzie to tematem dyskusji z dyrektorem tego festiwalu, a jednocześnie dyrektorem Kręgów Sztuki Wojciechem Majewskim, który w najbliższym czasie po konsultacjach z Wydziałem Kultury będzie musiał podjąć decyzję co do kształtu Wakacyjnych Kadrów.

Ile miasto przeznaczy na Wakacyjne Kadry?
Miasto w tym roku przeznacza na oba te festiwale, Kręgi Sztuki i Wakacyjne Kadry, 180 tysięcy.

A na Kino na Granicy?
Kino na Granicy dostanie dotację w wysokości 24 tysięcy plus pożyczkę w wysokości 290 tysięcy złotych.

Jak wyglądają zasady takiej pożyczki?
Jest to przedsięwzięcie skomplikowane finansowo, ale niezbędne dla funkcjonowania takich imprez jak Kino na Granicy, które bazuje na funduszach europejskich. Większość działań związanych z pozyskiwaniem środków unijnych wymaga uprzedniego wydatkowania środków własnych i oczekiwania na ich refundację. W związku z tym, w okresie, kiedy organizatorom brakuje pieniędzy, wspieramy ich udzielając pożyczki.

A ile dostanie Święto Trzech Braci?
Tradycyjnie 35 tysięcy.

Czy formuła tego święta, powiedzmy w skrócie: szaszłyk, piwo i koncert, jest zasadna?
Wszystkie formy są potrzebne. Każdy z mieszkańców musi zdecydować, z których elementów oferty kulturalnej chce skorzystać. Takie ludyczne święto, jakim jest Święto Trzech Braci, jest potrzebne. Myślę, że poziom występów artystycznych nie odbiega od innych przedsięwzięć, a przy okazji jest to bardzo lubiana przez mieszkańców zabawa.

A jak pan ocenia pomysł stworzenia urzędu rzecznika prasowego burmistrza?
Jednym z mankamentów poprzednich kadencji był niedobór komunikacyjny, który skutkował tym, że wśród mieszkańców naszego miasta panowało przekonanie, że w Cieszynie niewiele się dzieje. Myślę, że nie ma nic bardziej błędnego niż kreowanie tego typu stereotypów. Informacje muszą docierać wyprzedzająco, muszą być dobrze opracowane. Dbałość o kontakty z mediami jest bardzo ważnym elementem, aby po pierwsze, mieszkańcy wiedzieli o tym co się dzieje, a po drugie, aby mieli świadomość tego, w jakim mieście przychodzi im żyć. Moim zdaniem, nie mają się czego wstydzić. Powinni czerpać z tego, co jest aktualnie w mieście dostępne i jaką ofertę przygotowują im nie tylko instytucje miejskie, ale również podmioty samodzielnie działające ewentualnie wspierane przez miasto.

Czyli, gdyby można było się cofnąć o cztery lata, doradzałby pan burmistrzowi Bogdanowi Fickowi powołanie rzecznika?
Czy rzecznika - to nie wiem. To jest kwestia decyzji burmistrza. Z mojego doświadczenia wynika, że przepływ informacji jest bolączką, z którą nie potrafiliśmy sobie poradzić w ostatnich latach. Najbardziej nam kuleje promocja wewnętrzna, najtrudniej dotrzeć nam do mieszkańców.
Mówi się, że Cieszyn ma być przyjazny dla ludzi młodych. A jest jakiś pomysł, by wykorzystać aktywność ludzi starszych?
Aktywność ludzi w wieku emerytalnym jest niezaprzeczalna. Doskonale wpisuje się w to Uniwersytet Trzeciego Wieku, mający kilkuset uczestników, wspaniale realizuje swoje przedsięwzięcia. Myślę, że oferta dla ludzi w wieku emerytalnym jest równie ważna, jak oferta dla ludzi młodych. Czy należy specjalnie wyróżniać tę grupę? Myślę, że nie. To, co próbujemy przygotowywać dla mieszkańców miasta, winno być przyjazne także osobom starszym. Z pewnością nie musi być to koncert hip-hopowy, aczkolwiek wśród osób starszych są miłośnicy tego rodzaju muzyki. Istnieją inne przedsięwzięcia kulturalne, które dają szeroką możliwość uczestnictwa, jak choćby festiwale organizowane przez Cieszyński Ośrodek Kultury, gdzie przeważa muzyka poważna. Musimy dbać o wszystkich mieszkańców naszego miasta.

Odnoszę wrażenie, że znaczna część młodych ludzi w Cieszynie znajduje zatrudnienie w szeroko pojętym sektorze państwowym, a nie prywatnym. Czy istnieje jakiś większy pomysł, idea, aby Cieszyn stał się konkurencyjny choćby dla Bielska?
Sądzę, że to trudne do osiągnięcia by Cieszyn stał się ośrodkiem przemysłowo-usługowym konkurującym z Bielskiem. Nie ma zbyt wielu terenów pod rozwój dla budowy przedsięwzięć o charakterze produkcyjnym czy usługowym. Należy się raczej skupiać na przedsięwzięciach, które generują miejsca pracy, ale nie są zbyt wymagające pod względem inwestycyjnym: to mała przedsiębiorczość, to małe firmy, które starają się rozwijać, ale nie są ekspansywne terytorialnie. Czy uda się do miasta przyciągnąć inwestorów - to zagadnienie jest nadal otwarte, jednak w zasobach gruntów miejskich, tych przeznaczonych pod rozwój gospodarczy jest stosunkowo niewiele. Wprawdzie opracowywane plany zagospodarowania dają jakąś nadzieję, ale zobaczymy, jak zareagują potencjalni inwestorzy. Dużo będzie zależało od tego, na ile Cieszyn powróci na mapę Polski jako miasto atrakcyjne. Marzeniem byłoby stworzenie Doliny Krzemowej, ale to będzie trudne. Aczkolwiek szkoły wyższe, które starają się doceniać walory Cieszyna, dają nadzieję, że młodzi ludzie i w tym zakresie będą mogli się realizować. Osobiście uważam, że trzeba próbować, podejmować działania aktywizujące młodych ludzi, wskazywać im możliwości rozwiązań, aby mogli zrealizować swoje marzenia w mieście. Jednak trudno jest je opierać o dynamiczny rozwój przemysłu. Z aktualnych danych wiemy jedynie, że firma koreańska chce budować kolejny obiekt, ale to będzie produkcja i niekoniecznie będą to miejsca pracy dla kadry z wyższym wykształceniem.
Myślę, że bardziej własna inicjatywa lub próby ukierunkowywania podejmowane choćby przez Zamek Cieszyn wykreują jakąś wizję dla osób młodych. To jest trudne zagadnienie, niełatwo znaleźć uniwersalną receptę na rozwiązanie tego problemu. Szansą dzięki dogodnemu połączeniu drogowemu jest możliwość korzystania z zasobów Bielska. Tak jest wszędzie, że istnieją małe miasta, które są satelitarnymi wobec większych ośrodków i na to powinny się nastawiać.

Jak Zamek w Cieszynie ma generować zatrudnienie czy, nie wiem, atmosferę przyjazną zatrudnieniu?
Przed Zamkiem jest wiele zadań w tym zakresie i te próby były podejmowane od samego początku. Zamek to również miejsce spotkań młodych przedsiębiorców kreujących nowe miejsca pracy. W oparciu o projekty realizowane przez Zamek powstało sporo firm, które założyli młodzi ludzie, chcący zrealizować swoje marzenia. Ci ludzie tworzą trzon Klubu Przedsiębiorcy, funkcjonującego przy cieszyńskim zamku. To jest jedna ze sfer działania, na które Zamek będzie kładł nacisk. To jest kwestia pokazywania możliwości i, co zresztą zapisano w statucie Zamku, korzystania z doświadczeń wielu pokoleń mieszkańców śląska cieszyńskiego i wykorzystywania ich dla kreowania własnej wizji i realizacji planów w zakresie zawodowym. Jak to zrobić? To przed nami. Myślę, że nie wszystko od razu i nie wszystko musi być podane na tacy.
Komentarze: (35)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

P.Matuszek jest niekompetentnym, zadufanym urzędnikiem, który zapomniał że funkcjonuje dzieki pieniądzom podatników. Dla zwykłego obywatela biuro p.Matuszka - to za wysokie progi. Cieszyn UPADA dzieki takim urzędnikom. Szkoda, że tylko tacy pseudosamorządowcy pchaja sie do władzy, że brak we władzach Cieszyna ludzi mądrych, wartościowych i chcacych zrobić cos dla tego miasta. Ludzie zróbmy coś z tym, nie pozwólmy aby tercet Ficek-Matuszek-Cybulski "panował" w następnej kadencji. To nie są ludzie myślący o Cieszynie czy regionie, oni myślą o swojej prywacie i w swej NIEUDOLNOŚCI nic nie robią. Za ich kadencji Cieszyn się NIE ROZWIJA, nie wykorzysyuje swojego potencjału, powiem więcej KISI SIĘ -przecież Wszyscy to widzimy !!! Trzeba to zmienić.

Szczurek nic nie potrafi.Wszystkie przemowienia pisze mu ta Edyta Subocz podobno kochanka.?

konkrety prosimy - bo co do osobistej odpowiedzialności za cały ten bajzel Jana M. I Elżbiety D. nie ma wątpliwości.

w kamienicach gdzie brud i smród zwykle miasto czynszów nie ściąga - a obowiązku egzekucji i eksmisji nie wykonuje. I za to odpowiada m. in. J. Matuszek. A zupełnie inna sprawa to efektywność gospodarowania olbrzymim majątkiem miasta przez ZBM, w którego radzie nadzorczej jet tenże JM. Zamiast lśnić przykładem miejskie nieruchomości straszą jak wrzody. Miejskie targowisko, była Termika, drukarnia, większość kamienic (no, poza tą na Srebrnej...).

Szara codzienność to nie doroczne żniwa dla robiących jasełka. To raczej bezrobocie, uwiąd gospodarczy miasta i brak perspektyw.

Za smród i bałagan w kamienicach komunalnych odpowiadają lokatorzy tych kamienic! Czy to jest jasne?

to jeden z nielicznych odpowiedzialnych we władzach Cieszyna. Nie boi się wziąść odpowiedzialności na siebie. Niestety , takim ludziom jest zawsze trudno.

nie tylko jako burmistrz odpowiedzialny za ZBM, ale dodatkowo jako członek rady nadzorczej tego tworu. Za bałagan, nieprawidłowości, nieściągane czynsze, brud i smród miejskich kamienic - pan odpowiada.

pan myli panie matuszek pojęcia. zaplecze myli pan ze zwykłymi układami koleżeńskimi. dlatego taki brud w budynkach miejskich. niech pan zostawi emerytów UTW w spokoju dość im politycznej agitacji włozono do główek

co do wyprzedaży mieszkań komunalnych. Czym zasłużyli sobie lokatorzy tych mieszkań żeby je teraz otrzymywać prawie za darmo. Do niedawna czynsze były tam śmiesznie niskie, nie wystarczały nawet na bieżące remonty, niektórzy nie płacili czynszu, bo po co. Znam wielu mieszkańców miasta, którzy nie mogąc otrzymać mieszkania własnymi siłami budowali własne domy, za które przez lata musieli spłacać kredyty.

nie zmieniaj tematu

Tak to już jest na tym świecie , że najłatwiej krytykować , a najodważniej krytykuje się anonimowa. Olbrycht był zły jako burmistrz , zarzucano mu wiele. Ficek był zły jako burmistrz, zarzucano mu wiele. Teraz zaczyna być zły Szczurek , niezadowoleni (a takich w Cieszynie jest na pęczki...) już szemrają.Tacy są ludzie, i to jest smutne.

...

czy szanowny przewodniczacy zadba aby dbano o inne kamienice miejskie z taka starannoscia jak o kamienice przy ul. SREBRNEJ cdn

Ficek/Matuszek/Cybulski jest miastem pozbawionym perspektyw rozwojowych, omotanym siecią pasożytniczych układów koteryjnych, pod względem finansowym - na krawędzi bankructwa. Wypisz wymaluj, to samo co z Termika się stało, tam także działał obecny burmistrz JM.

błogosławił i utrwalał panującą tam prywatę i kult pani prezes Elżbiety D. Teraz dostał od opiekę dodatkowo Zamek - nic dobrego to Cieszynowi nie wróży...

A ile mieszkań ma Placebo , były przewodniczacy Rady miejskiej ?

jacy wyborcy-tacy poltycy...
nic dodać nic ująć
ciągle tylko pożyczki,dotacje,kredyty...krótkie proste pytania-o ile wzrosły wpływy do budżetu miasta ? o ile spadło zadłuzenie lokatorów w ZBM-ie ?

w politykę nie wchodzą

Nie żartuj Pan! Za 180 tysięcy robić dwa festiwale na poważnie to nawet na ich promocję nie starczy porządną , nie mówiąc już o zawartości tych festiwali! Żenada !!!
24 tysiące dla najbardziej rozsławiającej cieszyn imprezy - Kino na Granicy to Żenada jeszcze większa dla miasta.
I jak tu się ma ten cały szumny program rozwoju marki cieszyna jak ratusz żałuje kasy na cokolwiek co miałoby tą markę tworzyć/stworzyć!
To jak to jest Panie Burmistrzu - wydaliście kupę pieniędzy na ten wielki Program produktów markowych, a teraz nie będziecie go realizować - wspierając duże imprezy, które tymi produktami miałyby być???
To ten program jest o kant doopy rozbić!
MASAKRA!

co się tak Matuszek chwali Freestyle City Festival kiedy on do tego ręki nie przyłozył! Zeszły rok finansowała Unia Europejska! W tym roku miasto nie ma ŻADNEJ kasy na ten festiwal, a organizatorzy z tego co wiem też nie mają sponsorów! Więc chwaląc sie tym festiwalem PO PROSTU WCISKA LUDZIOM CIEMNOTĘ!

?

niestety, przerasta ten temat, lepiej BRACKIE i gotowanie piwska, jak to pisał pan Trzcionka...?

chyba obaj panowie skończyli jakieś tam studia i ani jeden ani drugi nic na temat szkolnictwa?
Żenujące, że historycznie najstarsze miasto w Najjaśniejszej nie ma szczęścia do Samorządowców, a szczególnie do takich, którzy sami garna sie do nauki i jeszcze innych wciągają...?
A tu bzdety i bzdury jak jak dawnej sanacji.
Młodzi mają od Cieszyna wykop na - emigracje.
Sami panowie gotujecie sobie bat na starość ...?

mówi Jan Matueszek. Fot. MMT

Wszystkie wypowiedzi starego wice ktory znowu jest burmistrzem nie gwarantuja zadnych pozytywnych zmian w Cieszynie . Reprezentuje On swoje stale konserwatywne stanowisko ze żadnych zmian i dopoki ten czlowiek bedzie trzymal finanse w miescie to nic dobrego oprocz stagnacji w Cieszynie sie nie zdazy. Jak to jest ze mieszkancy zapomnieli ze kiedys w latch 90 byly dobre imprezy w Cieszynie na ktore przychodzily tysiace ludzi ! Wyustarczy zanalizowac dzialalnosc kilku instytucji kultury w cieszynie zeby zapaść w tej dziedzinie zrozumiec !!!!!

Dlaczego mi nikt nie chce dać bonifikaty 85% przy spłacie kredytu hipotecznego jaki musiałem zaciągnąć, żeby kupić mieszkanie? Dlaczego moi rodzice nie dostali przydziału do mieszkania komunalnego , np. 100 m2, ?

Obraziłeś właśnie sporą grupę mieszkańców Cieszyna. Jak się z tym czujesz?

Jeżeli uważasz,że rozdawanie mieszkań komunalnych za pół darmo dzieciom komunistycznej nomenklatury i byłym aparatczykom jest niesprawiedliwe - przyjdź na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jak zwykle Święto trzech braci będzie beznadziejne. A co z festiwalem freestyle?

Jeżeli jesteś zainteresowany kwestią sprzedaży mieszkań komunalnych przyjdź dzisiaj na sesję Rady Miejskiej w Cieszynie o godzinie 15:00

juz mieliśmy próbkę - nie tak dawno odeszła z inwestycja z Cieszyna firma MDM - powodem była ratuszowa niemoc i niechęć do umożliwienia jej budowy zakładu w Cieszynie. Burmistrz Jan M. zdaje się mieć zaniki pamięci. Tak, to wyście zaprzepaścili całe trzy kadencje dla rozwoju tego miasta.

Jak się decyduje o wydaniu MILIONA złotych roczne, to chyba trzeba się zastanowić wcześniej, czy warto, a nie rżnąć głupa i tłumaczyć, że się okaże...???

Zamek cieszyński już pięć lat pasożytuje na podatkach mieszkańców miasta i rezultat jest tragiczny: olbrzymie przestrzenie, kubatura i budynki, są niewykorzystane, miasto coraz więcej dopłaca do tego "biznesu" pani Ewy G. Najwyższa pora powiedzieć to głośno i wyraźnie - cieszyniacy nie chcą, by ich pieniądze były marnowane na takie oszukańcze prywatne folwarki. To jest jeden wielki SKANDAL - olbrzymie marnotrawstwo publicznego mienia. Pan za to odpowiada.

że w Urzędzie jest pan Matuszek. Bez niego nowe władze nie poradziłyby sobie z problemami, zwłaszcza finansowymi.Powodzenia!

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama