, sobota 22 września 2018
W Goleszowie trwają konsultacje społeczne najważniejszego dokumentu strategicznego wyznaczającego plany rozwojowe gminy na najbliższe 10 lat, czyli „Strategia rozwoju gminy Goleszów na lata 2016 - 2026”. Każdy mieszkaniec zainteresowany losem swojej...
Na początku tego tygodnia informowaliśmy o planowanych zmianach kadrowych w Urzędzie Miejskim w Skoczowie. Parę dni temu został ogłoszony konkurs na stanowisko inspektora w Biurze Promocji, Informacji i Turystyki. Jakie wymagania postawiono temu...
Odwołanie Anny Stefaniak-Baczy i niedawne powołanie nowego wiceburmistrza Skoczowa w osobie Andrzeja Bubnickiego to niejedyne zmiany personalne w skoczowskim magistracie. Rotacje kroją się w Biurze Promocji Urzędu Miejskiego, a także być może obejmą...
Próbuję sobie przypomnieć siebie z 4 czerwca 1989 roku. Kim wtedy byłem? Gdzie wtedy mieszkałem? Z czego żyłem? Czym się zajmowałem? O czym myślałem? Co czułem? Co było dla mnie ważne? Za czym i za kim tęskniłem? O czym marzyłem? Czego chciałem? Do...
W Cieszynie po raz trzeci startuje procedura budżetu obywatelskiego, który jest narzędziem aktywizacji mieszkańców i z roku na rok zdobywa coraz większe zainteresowanie wśród cieszyniaków. Co roku regulamin budżetu obywatelskiego jest też...
Anna Grygierek, burmistrz Strumienia została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Uroczystość odbyła się wczoraj w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
4 maja br. podczas sesji Rada Gminy Istebna udzieliła wójtowi Henrykowi Gazurkowi absolutorium za 2015 rok. Jednak nie wszyscy radni poparli wójta. Dokładnie dwóch samorządowców głosowało „przeciw” i przyznają, że zadecydowały o tym zdarzenie z lata...
Rusza nabór do Gminnej Rady Pożytku Publicznego. Swoich przedstawicieli mogą zgłaszać organizacje oraz podmioty działające w zakresie pożytku publicznego, których terenem działalności jest gmina Cieszyn. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 czerwca...
"Śląsk Cieszyński - małe ojczyzny i ich losy" to tytuł seminarium, które odbędzie się 21 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudzicy. Wezmą w nim udział przedstawiciele środowiska naukowego, pracownicy instytucji kulturalnych działających na rzecz...
Co zrobić, żeby w 2035 roku polskość na Zaolziu była nadal mocna liczebnie i aktywna? W nowej kadencji Kongres Polaków w Republice Czeskiej ma szczególnie skupić się na tym zagadnieniu. Pobudzić do dyskusji ma strategia „Wizja 2035”, którą autorzy...
Sekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju Jerzy Kwieciński przyjął honorowy patronat nad Narodowym Centrum Narciarstwa, Wypoczynku i Rekreacji, które ma połączyć infrastrukturą narciarską i sportowo-rekreacyjną Brennej i Szczyrku.
Tam na Śląsku sóm szachciska,/ Sóm kopalnie, kretowiska - / Nasz naród ich wybudowoł, / Mozół... żywot tam pochowoł! - pisał Paweł Kubisz w wierszu „Emigranci” zamieszczonym w jego słynnej książce „Przednówek” z 1937 roku. Hawiyrski Śląsk zaczynał...
reklama