, niedziela 13 czerwca 2021
Z Jackiem Nieurzyłą, byłym przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta rozmawiamy o powodach jego rezygnacji, o pracy MRU oraz o tym, czy Ustroń jest miastem atrakcyjnym dla młodych ludzi.
Radni za pracę na rzecz samorządu otrzymują wynagrodzenie w postaci diet. Jest to kwota nieopodatkowana. Nie jest ona określona ustawą, jak ma to miejsce w przypadku wynagrodzenia wójta, burmistrza czy prezydenta. Nie ma tzw. widełek, w ramach...
Od 31 stycznie ponownie można, za pośrednictwem strony internetowej cieszyńskiego ratusza, zadać pytanie burmistrzowi. Mieczysław Szczurek odpowie na każde, które zostanie zadane zgodne z regulaminem.
Potencjał, unikalność, autentyczność i świeżość - to wymieniane przez ekspertów atuty stolicy powiatu. Minusem jest jednak mała wiedza i rozpoznawalność miast przez potencjalnych turystów. Podczas ostatniej sesji cieszyńscy radni zapoznali się z...
Wiadomości, Polityka - redakcja - 28 stycznia 2011
Zupełnie inaczej planowano dyskusję podczas styczniowej sesji wiślańskiej rady miasta. Przedmiotem rozmowy miała być możliwość kupienia przez miasto dworca autobusowego od PKS Cieszyn. Tymczasem w czwartek 27 stycznia radni skupili się na kulisach...
Wiadomości, Polityka - redakcja - 28 stycznia 2011
Radni pracując na rzecz samorządu muszą zwalniać się z pracy, przeorganizować przyjęty schemat funkcjonowania zawodowego i rodzinnego. Ponoszą także koszty związane z podróżowaniem, komunikowaniem się. Aby zrekompensować im te utrudnienia otrzymują...
Wiadomości, Polityka - redakcja - 25 stycznia 2011
Z inicjatywy Klubu Przedsiębiorcy w Zamku Cieszyn 19 stycznia spotkali się przedstawiciele świata biznesu i samorządu. Głównym tematem dwugodzinnej dyskusji była wizja współpracy tych dwóch sfer w nowym roku.
Wiadomości, Polityka - redakcja - 21 stycznia 2011
Bogdan Ficek wygrał konkurs na dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Cieszynie. Pokonał 2 inne osoby ubiegające się o to stanowisko. Posadę obejmie od 1 lutego.
Bogdan Ficek planuje powrót do cieszyńskiego ratusza. Były burmistrz miasta wystartował w konkursie na nowego dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych. Dziś komisja otworzyła koperty i zapoznała się z ofertami.
Wiadomości, Polityka - redakcja - 11 stycznia 2011
Włodzimierz Cybulski ma nową pracę. Wieloletni zastępca Bogdana Ficka oraz przegrany drugiej tury wyborów na burmistrza Cieszyna zostanie nowym zastępcą burmistrz... Strumienia. A wszystko to w związku z rezygnacją dotychczas sprawującego tę funkcję...
Wynagrodzenia prezydentów miast, burmistrzów i wójtów nie mogą przekroczyć 7-krotności stawki bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących stanowiska kierownicze. Jak wygląda sytuacja w regionie? Jakie decyzje podjęli radni...
Wiadomości, Polityka - redakcja - 10 stycznia 2011
Jedną z ostatnich spraw w minionym roku, jaką zajęła się ustrońska rada miasta, było przyjęcie budżetu na rok 2011 r. Trudny budżet udało się zaakceptować. Przy okazji radni... podnieśli sobie diety.
Wiadomości, Polityka - redakcja - 04 stycznia 2011
reklama