, środa 19 września 2018
"Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim niech sie każdy brzidzi". Szpacyrkym po Cieszynie: U Szfemy
"Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim niech sie każdy brzidzi". Szpacyrkym po Cieszynie: Tam a spadki.
"Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim niech sie każdy brzidzi". Szpacyrkym po Cieszynie: Nic smerdziało.
Kącik gwarowy, Kultura, Powiat - redakcja 29 października 2011
"Gdo sie za swój jynzyk wstydzi, takim niech sie każdy brzidzi". Szpacyrkiem po Cieszynie: Sie nóm ukoże.
"Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim niech sie każdy brzidzi"
"Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim niech sie każdy brzidzi"
"Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim niech sie każdy brzidzi"
"Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim niech sie każdy brzidzi"
"Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim niech sie każdy brzidzi"
"Moja ty słodko cieszyńska mowo być zawsze do prawiynio gotowo a jak cie żodyn uż nie bydzie rozumioł to jyny wiater bydzie po naszymu szumioł"
„Moja ty słodko cieszyńska mowo być zawsze do prawjynio gotowo a jak cie żodyn uż nie bydzie rozumioł to jyny wiater bydzie po naszymu szumioł”
"Moja ty słodko cieszyńsko mowo być zawsze do prawjynio gotowo A jak cie uż żodyn nie bydzie rozumioł to jyny wiater bydzie po naszymu szumioł"
reklama