, wtorek 26 maja 2020
Zeszłotygodniowe spotkanie przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz mieszkańców Ochab w Katowicach w sprawie budowy ekranów dźwiękochłonnych przy drodze krajowej nr 81 zakończyło się fiaskiem. - To już pewne. W niedzielę...
Premierzy Polski i Czech, Donald Tusk i Petr Nečas otworzyli najpierw w Cieszynie, a później w Kocobędzu polsko-czeskie połączenie gazowe. Inwestycja ta ma poprawić bezpieczeństwo energetyczne i być ważnym elementem korytarza Północ-Południe.
Wysoka koncentracja mikroskopijnego pyłu, zawierającego metale ciężkie i toksyny szkodliwe dla zdrowia występuje nie tylko zimą. Gorące noce, podczas których nie dało się oddychać, nie tylko z powodu ciepła, ale również z powodu zapachu i unoszącego...
Wiadomości, Gospodarka, Zza Olzy - SM - 13 września 2011
Przy okazji budowy kanalizacji w Cieszynie wymieniane są stare elementy sieci wodociągowej - wszystko przez nasilające się awarie. Miasto wesprze finansowo spółkę Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej.
Wiadomości, Gospodarka - redakcja - 12 września 2011
Druga edycja konkursu Firma Roku wskazała najlepsze zdaniem kapituły firmy z powiatu cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego i miasta Bielsko-Biała. Powiat cieszyński ma powody do zadowolenia: nagroda specjalna Złoty Dedal i tytuł Firma Roku 2011...
Wiadomości, Gospodarka - redakcja - 10 września 2011
Najstarszy, jedyny piętrowy letni ogródek na cieszyńskim rynku przeżywa chwilowy kryzys. To wszystko za sprawą remontu kamienicy sąsiadującej z jego granicami. Zastawiony rusztowaniami skutecznie odstrasza klientów. - Problemu by nie było, gdyby...
Nowa droga w Cieszynie wzbudza spore emocje. Mieszkańcy czekają na ulicę Ładną Boczną, tymczasem pojawił się problem z wykonaniem projektu. Jest szansa, że droga będzie oddana, ale jedynie do częściowego użytku.
Wiadomości, Gospodarka - redakcja - 06 września 2011
Na wtorek, 6 września, zaplanowano odbiór techniczny amfiteatru w Brennej wraz z wyposażeniem Parku Turystyki i Rekreacji. Prace trwały rok, ale to dopiero jedna z części większego projektu. Park będzie od zimy służył mieszkańcom i turystom. Byliśmy...
Wiadomości, Gospodarka - redakcja - 05 września 2011
900 tysięcy złotych otrzymała w tym roku grupa firm Mokate z funduszy europejskich. Pieniądze zostały przeznaczone na budowę ekologicznej instalacji mineralizacji osadów z istniejącej oczyszczalni ścieków oraz na stworzenie systemu rekuperacji...
Wiadomości, Gospodarka - redakcja - 05 września 2011
Miesiąc wcześniej niż wstępnie planowano gotowy jest polsko-czeski łącznik Moravia. Nowa inwestycja pozwoli na przepływ gazu między Polską a Unią Europejską. Z Czech popłynie do nas gaz rosyjski. Ruszyły także prace planistyczne nad gazociągiem...
Wiadomości, Gospodarka - redakcja - 31 sierpnia 2011
Do końca pierwszego etapu prac związanych z kanalizacją w Cieszynie Mnisztwie zostały 2 miesiące. To jedyny obszar na terenie miasta, gdzie obowiązuje wskaźnik koncentracji, który zakłada, że na 120 mieszkańców ma przypadać na 1 km kanalizacji. Na...
Wiadomości, Gospodarka - redakcja - 30 sierpnia 2011
Do końca roku, Cieszyn oraz Czeski Cieszyn połączy kolejny most. Sportowa kładka dla pieszych i rowerzystów będzie nie tylko scaleniem terenów rekreacyjnych po obu stronach Olzy, ale również ciekawym obiektem architektury.
Wiadomości, Gospodarka, Zza Olzy - SM - 24 sierpnia 2011
reklama