, wtorek 30 maja 2017
18 stycznia 2017 roku podpisano porozumienie w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy gminą Cieszyn, Dębowiec, Hażlach, Skoczów oraz Chybie. Dzięki temu porozumieniu powstała tzw. Międzygminna Strefa Gospodarcza.
Ponad 1,5 mln zł dofinansowania otrzymała Gmina Chybie na realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 w Chybiu” w ramach Działania 4.3.2 Efektywność energetyczna i...
Końcem stycznia odbyło się w Cieszynie 2. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.Podczas posiedzenia zatwierdzono do dofinansowania 44 mikroprojekty założone w ramach Funduszu...
Pytanie o kolejność realizacji inwestycji miejskich jest zawsze jednym z najważniejszych pytań a odpowiedź na nie jest zawsze jedną z najtrudniejszych odpowiedzi. Wielu z nas bowiem dość łatwo potrafi wskazać zadania, które powinniśmy zrealizować.
13 stycznia 2017 r. wójt gminy Chybie podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Krętej w miejscowości Mnich wraz z budową kanalizacji deszczowej”. Wykonawcą zadania jest firma Instal-Bratek s.c. z Piasku. Umowa opiewa na kwotę 359...
Kilka tygodni temu na skrzyżowaniu linii kolejowych nr 90 i 190 z ulicą Zamkową w Cieszynie PKP PLK zamontowano urządzenie, które przekształciło to skrzyżowanie w bezobsługowy przejazd kolejowy. Jednak z tego faktu nie są zadowaleni kierowcy i piesi...
16 stycznia 2017 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony dotyczący wyłonienia wykonawcy zadania „Budowa chodnika dla pieszych ze ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Kobieli do km 0+803 (tj. do sklepu Lewiatan)”. Jako...
Mieszkańcy Cisownicy od 1 lutego znów mogą korzystać z basenu w Szkole Podstawowej w Cisownicy im. Jury Gajdzicy. Przeprowadzony został gruntowny remont, którego powodem był wyciek wody z jego niecki.
Zostały wybrane projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. Po raz trzeci zostały wydzielone pieniądze na inicjatywy mieszkańców, organizacji lub stowarzyszeń. Przeznaczono na nie 350 000 zł, czyli 50 000 zł więcej niż w...
Rozpoczynają sie prace projektowe nad budową sieci cieplnej wraz z przyłączeniami do budynków przy ulicy Głębokiej. Inwestycja ma wpłynąć na ograniczenie niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna, co powinno zmniejszyć uciążliwy w obecnym okresie smog.
Rada Miejska na ostatniej sesji, która odbyła się 26 stycznia, wyraziła poparcie dla inicjatywy UŚ w Cieszynie dotyczącej powstania na terenie miasta przestanku Cieszyn - Uniwersytet w ramach projektowanej rewitalizacji linii kolejowej nr 190.
Wiadomości, Cieszyn, Gospodarka - DR - 31 stycznia 2017
Drugą połową grudnia 2016 roku w Cieszynie zakończyły się prace związane z odbudową muru oporowego, który znajduje się przy ulicy Śrutarskiej i w okolicach Młyńskiej Bramy. Wiosną 2016 roku runęła część muru, który spina ciąg murów oporowych wzdłuż...
Wiadomości, Cieszyn, Gospodarka - DR - 19 stycznia 2017
reklama