, niedziela 13 czerwca 2021
Jak aktywnie spędzić zbliżający się weekend? Wśród wielu propozycji polecamy m.in. Maraton Zumby, który odbędzie się w Strumieniu!
Województwo Śląskie przymierza się do wprowadzenia nowego rozkładu jazdy pociągów, który zacznie obowiązywać 13 grudnia br. Projekt rozkładu jazdy pociągów na rok 2015/2016 poddany będzie konsultacjom społecznym, które potrwają od 9 do 15 marca.
Od 24 lutego 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie trwa rekrutacja do projektu pn. "Młodzież stela na staż się wybiera", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do projektu mogą...
2 marca podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie został wybrany nowy zarząd tego stowarzyszenia.
Kolejny weekend pełen atrakcji czeka mieszkańców powiatu cieszyńskiego. Wśród nich nie zabraknie wydarzeń związanych z Dniem Kobiet, który już w niedzielę!
Do 29 marca trwa przyjmowanie zgłoszenia do 4. edycji konkursu muzycznego Pojedynek Rocka, którego ideą jest wsparcie działań cieszyńskiej "Wampiriady" oraz promocja młodych zespołów. Zwycięzca konkursu oprócz występu na kolejnej edycji cieszyńskiej...
W Strumieniu podpisano trójstronne porozumienie w sprawie włączenia jednostki OSP Strumień w szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Jakie atrakcje z dziedziny sportu i rekreacji czekają mieszkańców powiatu cieszyńskiego w najbliższy weekend?
Kolejny bogaty w wydarzenia kulturze weekend czeka mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Sprawdźcie szczegóły!
"Kobiety Kossaków” to książka Joanny Jurgały-Jureczki, autorki związanej z regionem Śląska Cieszyńskiego, a zarazem kolejny owoc zainteresowań pisarki kobietami pochodzącymi z rodu Kossaków.
Za­rząd Wo­je­wódz­twa Ślą­skie­go u­chwa­lił plan rze­czo­wo-fi­nan­so­wy dla Za­rządu Dróg Wo­je­wódz­kich w Katowicach, zakładających wydanie 42,6 mln zł na re­monty dróg oraz nieco ponad 124 mln zł na in­we­sty­cje dro­go­we w województwie...
Poniżej prezentujemy kolejne sportowe podsumowanie zbliżającego się weekendu. W jakich wydarzeniach warto wziąć udział?
reklama