, poniedziałek 1 marca 2021
Wybudować dom czy kupić mieszkanie? W pewnym momencie naszego życia możemy stanąć przed takim wyborem. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że może mieć własny dom, którego koszt będzie zbliżony do kosztów mieszkania, a przy tym może zostać...
Początkowo na dwa tygodnie, czyli od 12 do 26 lutego z dotychczas obowiązującego zakazu prowadzenia działalności zwolnione zostaną wybrane branże usługowe, rekreacyjne i rozrywkowe, które nadal jednak będą musiały przestrzegać ścisłego reżimu...
Od kilku dni niepokój mieszkańców Cieszyna i Czeskiego Cieszyna budziły doniesienia o zwiększeniu ograniczeń i wprowadzeniu obowiązkowych testów PCR lub testów antygenowych dla osób wjeżdżających do Czech z krajów o średnim, wysokim i bardzo...
Wyjątkowo w ostatnim dniu stycznia zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W zbiórce na rzecz 29. finału WOŚP nie zabrakło również sztabów z powiatu cieszyńskiego. Mimo iż nadal trwają internetowe zbiórki, to sztaby z Chybia, Cieszyna, Kończyc...
Tegoroczny finał Rankingu Perspektyw Techników to ogromny sukces dla Szkoły Organizacji i Zarządzania. Po raz kolejny potwierdziliśmy wysoki poziom nauczania w szkole i zdobyliśmy ponownie złotą tarczę.
Szpacyrkym po Cieszynie “Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim nich sie każdy brzidzi”
Dla wielu osoba niewidoma to taka, która nic nie widzi, a jej samodzielne przemieszczanie się np. w miejscu zamieszkania jest możliwe przy pomocy białej laski lub w towarzystwie przewodnika. Według obowiązujących przepisów niewidomymi określa się...
We wtorek, 26 stycznia 2021 r. podczas sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego, ślubowanie złożył Czesław Chrapek i objął mandat radnego w okręgu wyborczym nr 5, czyli w Skoczowie z listy nr 10 zgłoszonej przez KW Prawo i Sprawiedliwość.
To był koncert inny, niż te które dotychczas odbywały się w wagonie cesarskim cieszyńskiej kawiarni Tramwaj Cafe. - Chcieliśmy odczarować branżę koncertową, która podobnie jak gastronomia czeka na „odmrożenie” - komentują organizatorzy koncertu i...
Życie pisze różne scenariusze, jedni kończą dobre szkoły z bardzo dobrymi wynikami, idą na studia, a po ich ukończeniu podejmują wymarzoną pracę. Dla innych długoletnia nauka nie jest priorytetem i bardzo szybko odnajdują się w interesujących ich...
Wiadomości, Wiadomości, Powiat - UM - 24 stycznia 2021
Szpacyrkym po Cieszynie “Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim nich sie każdy brzidzi”
Nowy autobus pozwoli dzieciom, młodzieży oraz dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną dotrzeć do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Bażanowicach.
reklama