, środa 23 sierpnia 2017
Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii "Kontakt" zaprasza rodziców/opiekunów i przyszłych rodziców do udziału w cyklu 10 spotkań- Grupy Wsparcia dla Rodziców, która rozpocznie się 5 października. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zajęcia będą...
Od sierpnia 2015 roku do Punktu Konsultacyjnego ds. narkomanii mogą zgłaszać się po pomoc wszyscy mieszkańcy Powiatu Cieszyńskiego. Punkt Konsultacyjny działa w Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt” Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być...
Po wakacjach wracają cykliczne spotkania Klubu Zdrowia w Skoczowie. Wolontariusze lokalnej filii Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej (ChSCh) zapraszają na wykład Włodzimierza Pilcha pt. Tajemnice laboratorium.
Już od 40.lat (1975-2015) w ramach misji Kościoła Ewangelickiego, Służba Ratownicza Błękitnego Krzyża, jako Stowarzyszenie z siedzibą w Dzięgielowie, ul. Targoniny 71, niesie pomoc osobom dotkniętym chorobą alkoholową. W każdą trzecią niedzielę...
Wiadomości, Nasze sprawy - SM - 02 września 2015
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” nie spoczywa na laurach! Dzięki pomysłowym wolontariuszom powstał projekt „Spontan Wolontarystyczny”. Inicjatywa została stworzona z myślą o aktywizacji młodzieży szkolnej i zachęcenia jej do działania na...
Decyzją władz Uczelni tegorocznym egzaminom dyplomowym nadano w bielskim Tyszkiewiczu wyjątkowo odświętny charakter. Do soboty 11 lipca studenci, absolwenci z lat ubiegłych oraz wybitni praktycy mieli okazję do wymiany poglądów, przywoływania...
Wiadomości, Nasze sprawy - SM - 15 lipca 2015
W dniach od 3 do 6 lipca Wyższobramski Chór Kameralny parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przebywał w parafii partnerskiej św. Marcina w Schwabach w Niemczech.
Wiadomości, Nasze sprawy - SM - 09 lipca 2015
Sobota, 20 czerwca br. minęła pod znakiem występów, koncertów i wspólnej zabawy, a wszystko za sprawą Świynta Dziedziny, który po raz pierwszy zorganizowano w Zamarskach.
Wiadomości, Nasze sprawy - SM - 24 czerwca 2015
Przed nami ostatnie przed wakacjami spotkanie Klubu Zdrowia w Ustroniu. Wolontariusze filii Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej (ChSCh) zapraszają na wykład promotora zdrowia Włodzimierza Pilcha.
W sobotę, 30 maja w Cieszynie odbyła się 10. edycja zawodów pod hasłem “Już pływam”. Impreza miała charakter amatorski i adresowana była do całych rodzin. I tym razem nie zabrakło zdrowej rywalizacji, uśmiechów dzieci, prawdziwych emocji, dobrej...
Wiadomości, Nasze sprawy - SM - 23 czerwca 2015
Od października 2014 do czerwca 2015 roku realizowaliśmy projekt obejmujący pomocą rodziny, w których dzieci doświadczyły krzywdzenia, w formie zaniedbania, były świadkami lub ofiarami przemocy lub innych przestępstw. Działania w ramach projektu...
W dniach 7-12 czerwca br. w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie odbyła się 17. edycja ekologicznego projektu Junior Eco-Expert Project.
reklama