, sobota 19 września 2020
Rok 2016 w Gminie Hażlach
Boisko wielofunkcyjne w Pogwizdowie fot: Gmina HażlachDodaj do Facebook

Rok 2016 w Gminie Hażlach

MAT. PRAS.
Rok 2016 w Gminie Hażlach

Zmodernizowany budynek Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pogwizdowie


Rok 2016 w Gminie Hażlach

Ulica Zamkowa w Kończycach Wielkich po zakończonej modernizacji


Rok 2016 w Gminie Hażlach

Nowy wóz bojowy OSP Kończyce Wielkie

Patrząc na tegoroczne inwestycje w Gminie Hażlach można śmiało powiedzieć, że ten rok był dla niej udany. Oto jedne z najważniejszych wydarzeń, podsumowujących jej działalność w 2016 roku.

Mieszkańcy Pogwizdowa i Brzezówki w 2016 roku mogli już w pełni korzystać ze zmodernizowanego budynku filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pogwizdowie, który oddano do użytku 14 grudnia 2015 r. Mieści się w nim nie tylko wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych, ale także cyfrowy plac zabaw, nowoczesna pracownia multimedialna, integracyjny pokój głośnego czytania i sala konferencyjna. Modernizacja budynku była możliwa dzięki Programowi Wieloletniemu Kultura +, priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z ministerstwa na ten cel wpłynęło ponad 1,2 mln zł. Gmina Hażlach dołożyła do zadania prawie 350 tys. zł.

Na terenie gminy zrealizowano kolejne inwestycje poprawiające stan infrastruktury drogowej: powiatowej i gminnej. Gmina Hażlach jest liderem w korzystaniu ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. W obecnej edycji tego programu spośród gmin naszego powiatu do otrzymania dofinansowania zakwalifikowano tylko projekty Gminy Hażlach oraz Powiatu Cieszyńskiego. W wyniku zakończenia IV etapu modernizacji gminnej ul. Zamkowej w Kończycach Wielkich oddano do użytku ostatni odcinek nowej nawierzchni asfaltowej długości 700 m. Inwestycja została dofinansowana w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowalnych ostatniego etapu inwestycji kwotą 98 603 zł z tego programu. Całkowite koszty wyniosły 197 207,66 zł.

7 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę zatwierdzająca listę operacji w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Znalazło się na niej 149 operacji zakwalifikowanych do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gminie Hażlach przyznano dofinansowanie na cztery zadania na łączną kwotę 2 993 217 zł. Środki unijne zostaną przeznaczone na poprawę stanu technicznego głównych gminnych ciągów komunikacyjnych: ulicy Rudowskiej w Hażlachu i Zamarskach, ulicy Sadowej w Hażlachu i Pilotów w Kończycach Wielkich, ulicy Spacerowej w Kończycach Wielkich oraz ulicy Sadowej w Zamarskach.

2 września 2016 roku Euroregionalny Komitet Sterujący Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko zatwierdził do dofinansowania z unijnego Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska projekt polegający na całkowitym wykonaniu w Kończycach Wielkich ścieżki dla pieszych wraz z budową oświetlenia i umocnieniem brzegu cieku wodnego oraz wykonaniem urządzeń siłowni zewnętrznej. Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein połączy dwa najstarsze kończyckie zabytki, czyli drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła oraz późnobarokową kaplicę Opatrzności Bożej. Gmina Hażlach po raz pierwszy skorzysta w ten sposób ze środków zarządzanych przez Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko. Całkowita wartość projektu wynosi 34 856,85 euro, z czego 85% (29 628,32 euro) pokryje Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko, 5% (1742,84 euro) budżet państwa, zaś pozostałe 10% stanowić będzie wkład własny, sfinansowany ze środków Funduszu Sołeckiego. Partnerem Gminy Hażlach z Republiki Czech jest w tym projekcie Město Jablunkov. Jego realizacja planowana jest do września 2017 roku.

23 września 2016 r. w Pogwizdowie otwarto boisko wielofunkcyjne, którego budowa uzyskała dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 977 126,78 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków FRKF to 289 600 zł. Nowo powstały obiekt dysponuje nawierzchnią poliuretanową, posiada m.in. boisko główne do gry w piłkę ręczną, halową piłkę nożną i koszykówkę o wymiarach 44 x 30 m oraz dwutorową bieżnię okólną o długości 200 metrów ze skocznią do skoku w dal.

9 grudnia 2016 r. Komitet Monitorujący Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska zatwierdził do dofinansowania w ramach 2 osi priorytetowej projekt „Wędrówki Doliną Olzy / Toulky údolím Olše”. Będzie on realizowany przez Gminę Hażlach w partnerstwie z Muzeum Těšínska w Czeskim Cieszynie. Wsparcie dla obu partnerów wyniesie łącznie 1 614 872,50 euro. W ramach działań projektu dojdzie do zaadaptowania zabytkowego obiektu byłego spichlerza znajdującego się w centrum Hażlacha na potrzeby Domu Przyrodnika. Znajdzie tam miejsce ekspozycja, która w sposób nowoczesny i ciekawy zaprezentuje historię rozwoju rolnictwa i osadnictwa w dolinie Olzy. Wokół powstanie ścieżka przyrodnika, zaś wzdłuż pobliskiego lasu park miniatur pokazujący najważniejsze zabytki z obu stron Olzy. Cały teren wokół spichlerza zostanie przystosowany do obsługi ruchu turystycznego, w tym rowerzystów oraz turystów przyjeżdżających samochodami.

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama