, poniedziałek 25 stycznia 2021
Nie ustaje burza nad „Domem Narodowym”
Poza tłumaczeniami pana burmistrza Ryszarda Macury, konkretnej odpowiedzi czy dojdzie do zwolnienia nieuczciwej pracownicy nie było a i, o konkursie na nowego dyrektora COK nie słychać. fot: arch. GCDodaj do Facebook

Nie ustaje burza nad „Domem Narodowym”

UM
Ostatnio dość trudny czas przeżywali pracownicy COK: cieszyńska prasa rozpisywała się o nieuczciwości pani dyrektor, remont „Domu Narodowego” i sporo wakacyjnej pracy. Wydawać by się mogło, że opadł już kurz całego zamieszania, wszystko jakoś przycichło więc można odsapnąć. Bo przecież zmiany się nie szykują skoro dyrektor Monika Sikora – Monkiewicz nadal pracuje na swoim stanowisku. Czyli jak to zwykle bywa lud pokrzyczał a „karawana idzie dalej”. Poza tłumaczeniami pana burmistrza Ryszarda Macury, konkretnej odpowiedzi czy dojdzie do zwolnienia nieuczciwej pracownicy nie było a i, o konkursie na nowego dyrektora COK nie słychać. Zarządzona kontrola potrwa pewnie do końca października, by na spokojnie przy wyborach nie dokładać sobie problemu. Problemu nie widzi nadal pani dyrektor COK a nagroda za „Osobowość roku” nadal błyszczy w jej rękach. Problem jednak dostrzegają mieszkańcy, może nawet widzą go wyraźniej niż kiedykolwiek i jak wnioskujemy z komentarzy umieszczanych na naszym portalu, wyraźnie rysuje się obraz układów koleżeńskich i zależności. Wyjaśnienia i pani Moniki Monkiewicz i pana burmistrza dotknęły również byłą panią dyrektor COK Cecylię Gasz-Płońską. Nieustannie obroną nieuczciwości obecnej dyrektorki COK jest wyliczanie jej zasług. Jak się okazuje są one zasługą jej poprzedniczki i pracowników placówki. O odniesienie się do tej długiej listy zasług obecnej dyrektorki poprosiliśmy jej poprzedniczkę, a obecnie pełniącą funkcję dyrektor GOK w Hażlachu p. Cecylię.

…Jako Burmistrz Cieszyna( …) Uczciwie przy tym muszę Państwa poinformować, że zgodnie z prawem, ale również z moim sumieniem, muszę i chcę wziąć pod uwagę całokształt działalności, a więc zarówno ten opisywany przykry incydent, jak i wiele innych, dla odmiany cennych inicjatyw, realizowanych przez „Dom Narodowy”, a chwalonych przez wielu mieszkańców Cieszyna. Osobiście za wielkie osiągnięcie uważam zmianę czasu pracy „Domu Narodowego”, dostosowując go do popołudniowej aktywności kulturalnej cieszynian. Już niedługo podziwiać będziemy pięknie odremontowane wnętrze naszego Cieszyńskiego Ośrodka Kultury, do czego niezwykle istotnie przyczyniła się cała pracująca tam załoga z Dyrektorką na czele. Nie chcemy też zapominać o milionach złotych, pozyskiwanych przez Dyrektor Sikorę Monkiewicz na realizację wielu projektów. Uczciwa ocena wymaga widzenia dobrych i złych zjawisk towarzyszących naszemu życiu – wyjaśnia burmistrz miasta...” (cytat z http://gazetacodzienna.pl/artykul/wydarzenia/-osobowosc-roku-i-wielki-ws...)

Jako dyrektor Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” w okresie od 27.12.2012 r. do 26.12.2015 r. śmiem nie zgodzić się z wypowiedzią Burmistrza Cieszyna Ryszarda Macury w części dotyczącej otwarcia instytucji kultury na pracę w godzinach popołudniowych (Osobiście za wielkie osiągnięcie uważam zmianę czasu pracy „Domu Narodowego”, dostosowując go do popołudniowej aktywności kulturalnej cieszynian). Zabrzmiało to tak, jakby w poprzednich latach, w tym w czasie prowadzenia przeze mnie instytucji kultury, COK był otwarty wyłącznie w godzinach pracy urzędu miasta. Jest to kłamstwo i rzuca ta wypowiedź negatywną opinię zarówno na moich ówczesnych współpracowników, jak i na mnie jako dyrektora. Cieszyński Ośrodek Kultury od zawsze był otwarty dla mieszkańców, wszystkich mieszkańców i wielu organizacji pozarządowych w godzinach, które były dla nich odpowiednie.
Dla zobrazowania działalności COK „Dom Narodowy” przedstawiam poniżej tabelę, która dokładnie podsumowuje lata 2013 i 2014 oraz dodatkowe informacje o działalności.

1. Impreza
Rok 2013 - Ilość: 172, Frekwencja: 15.397
Rok 2014 - Ilość: 259, Frekwencja: 29.480
2. Wystawy
Rok 2013 – Ilość: 28, Frekwencja: 11.200
Rok 2014 – Ilość: 29, Frekwencja: 16.000
3. Warsztaty
Rok 2013 – Ilość: 58, Frekwencja: 833
Rok 2014 – Ilość: 63, Frekwencja: 1.398
4. Inne
Rok 2013 – Ilość: 38, Frekwencja: 3.777
Rok 2014 – Ilość: 57, Frekwencja: 4.612
5. Zajęcia
Rok 2013 – Frekwencja: 9.960
Rok 2014 – Frekwencja: 10.100
6. Festiwale
Rok 2013 – Ilość: 5, Frekwencja: 60.090
Rok 2014 – Ilość: 6, Frekwencja: 58.140
7. Plenery
Rok 2013 – Ilość: 19, Frekwencja: 32.050
Rok 2014 – Ilość: 23, Frekwencja: 45.500
Razem ilość osób:
Rok 2013 – 133.307
Rok 2014 – 165. 203

W latach 2013-2015 średnio miesięcznie w zajęciach skierowanych zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych uczestniczyło około 900 uczestników.

Rok 2015 frekwencyjne przewyższał jeszcze rok 2014, gdyż doszły kolejne ważne i ciekawe propozycje programowe.
Ponadto w trakcie trwania mojej kadencji dokonałam zmian w zakresie organizacyjnym instytucji oraz zostały wprowadzone nowe propozycje programowe. Między innymi uchwalony został nowy statut Instytucji i powołana została Rada Programowa. Zaproponowano nowe zajęcia:
• utworzono grupę taneczno-mażoretkową „Cieszyńskie Gwiazdeczki”, która uświetnia swoimi występami imprezy miejskie oraz zdobyła wiele nagród w konkursach mażoretek;
• wdrożono interdyscyplinarny program edukacji medialnej „KinoSzkoła”, który w roku 2014 otrzymał nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dla najlepszego programu edukacyjnego oraz posiada certyfikaty i rekomendacje Filmoteki Narodowej, Gabinetu Edukacji Filmowej. Średnio miesięcznie w programie uczestniczyło około 600 dzieci z przedszkoli i szkół Cieszyna.

Wspólnie z pracownikami COK włączyliśmy się w organizację kolejnych edycji (od roku 2013) Przeglądu Filmowego „Kino Na Granicy”. Poza dotacją celową, na potrzeby Przeglądu udostępnione zostały pomieszczenia „Domu Narodowego” oraz udzieliłam wsparcia merytorycznego, przygotowując niektóre z imprez. Czynnie pracowaliśmy przy organizacji i przygotowaniu, w tym merytorycznym, Festiwalu Europejskich Szkół Artystycznych i Twórczości „Kręgi Sztuki”, którego integralną częścią był Przegląd Filmowy „Wakacyjne Kadry”. Utworzona została nowa grupa – miłośników gwary cieszyńskiej, która znalazła miejsce na spotkania w COK i spotykała się pod hasłem „RZÓNDZYMY, ROZPRAWIOMY I ŚPIYWÓMY PO NASZYMU”. We współpracy z prywatnymi przedsiębiorcami przygotowano jarmarki na cieszyńskim rynku – Piastowski odbywający się w sierpniu oraz rękodzieła – na przełomie listopada i grudnia.
W COK „Dom Narodowy” miały także swoje siedziby następujące stowarzyszenia:
1. Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne.
2. Towarzystwo Miłośników Ogrodnictwa.
3. Klub przewodników PTTK.
4. Cieszyński Klub Hobbystów.
5. Klub Miłośników Militariów.
6. Polskie Towarzystwo Filatelistyczne.
7. Cieszyńska Grupa Fotograficzna „FORMAT 4”.
8. Klub Pszczelarski.
9. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
10. Grupa teatralna „Bajkarze”.
11. Liga Obrony Kraju.
12. Polskie Towarzystwo Harfowe.
Współpracowaliśmy również z Uniwersytetem III Wieku UŚ oraz odbywały się w ramach współpracy spotkania grupy radiestetów.

Dziwi mnie również szczególnie chwalenie przez Burmistrza Macurę obecnej dyrektor COK za pozyskiwanie środków na działalność. Jest to podstawowe zadanie każdego dyrektora instytucji kultury. Dla zobrazowania podaję, że w latach 2013-2015 złożono do różnych programów 15 wniosków o pozyskanie dodatkowych środków na działalność instytucji. Większość wniosków przygotowywałam samodzielnie, ze wsparciem pracowników. Udało się pozyskać: na lata 2013-2014 środki z MKiDN wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach - 100.000 zł – realizacja zadań w ramach Festiwalu Kręgi Sztuki; z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński pozyskano na dwa projekty łącznie ponad 56 tys. zł. (partner KASS Strelnice), w roku 2015 otrzymaliśmy wsparcie z MKiDN na 10 Przegląd Wakacyjne Kadry w Kręgach Sztuki kwotę 30.000 zł. Ponadto dzięki naszemu zaangażowaniu uzyskiwaliśmy wsparcie sponsorów na różnego rodzaju przedsięwzięcia, zarówno w formie finansowej, jak i rzeczowej.

… Już niedługo podziwiać będziemy pięknie odremontowane wnętrze naszego Cieszyńskiego Ośrodka Kultury, do czego niezwykle istotnie przyczyniła się cała pracująca tam załoga z Dyrektorką na czele…

Tutaj również sprawa wygląda nieco inaczej. Obejmując stanowisko dyrektora COK „Dom Narodowy” 27 grudnia 2012 roku, podpisałam kontrakt na trzyletnią kadencję – tj. do 26.12.2015 r. Od samego początku roku 2013 poszukiwałam usilnie źródeł zewnętrznych pozwalających na możliwość przeprowadzenia remontu tego zabytkowego budynku. Na ówczesny czas istniała możliwość pozyskania jedynie środków z funduszy norweskich. Podjęta została decyzja o wspólnym złożeniu wniosku przez 4 instytucje działające w Cieszynie – Książnicę Cieszyńską, Zamek Cieszyn, Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz COK „Dom Narodowy”. Termin składania wniosku – 16 września 2013 r.

Od razu przystąpiłam do pracy, po uzyskaniu zgody i przy wsparciu Burmistrza Mieczysława Szczurka i jego zastępców Jana Matuszka i Adama Swakonia – przygotowany został projekt budowlany obejmujący generalny remont budynku w tym instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej wraz z przebudową sanitariatów (zwiększeniem ich ilości oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych), wentylacji i klimatyzacji, a przede wszystkim dostosowanie nieruchomości dla osób niepełnosprawnych – budowa windy. Zakładany projekt przewidywał również zakup mebli do całego obiektu (w tym nowe fotele na Salę widowiskową) oraz elementy wyposażenia Sali widowiskowej – oświetlenie sceniczne, elementy sceny, kurtyna, projektor wraz z pracami instalacyjnymi i materiałem. Zakładano m.in. zbudowanie recepcji na poziomie parteru, sali prób dla orkiestry dętej „Cieszynianka”, odremontowanie wszystkich pomieszczeń głównego budynku. Projekt budowalny został pozytywnie zatwierdzony przez konserwatora zabytków i uzyskaliśmy pozwolenie na budowę ważne do września 2016 roku.

Całość opracowania wniosku i przygotowania go do złożenia spoczęło na firmie Delta Partner. Niestety projekt nie uzyskał dofinansowania.

W związku z posiadanym pozwoleniem na budowę i dokumentacją techniczną oczekiwałam na ogłoszenie naborów do projektów transgranicznych do programu INTERREG V-A, oś priorytetowa 2, pod roboczą nazwą „Szlak dziedzictwa kulturowego Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”, który miał obejmować m.in. modernizację nieruchomości „Dom Narodowy”. Uzyskałam ustną zgodę Burmistrza Miasta Ryszarda Macury do podjęcia rozmów ze stroną Czeską w celu wspólnego przygotowywania projektu. Takie prace rozpoczęły się już na przełomie września i października 2015 r. Ustalono wstępnie założenia projektu, omówiono go z przedstawicielami Euroregionu Śląska Cieszyńskiego i przystąpiono do prac nad projektem. Niestety po przegraniu przeze mnie konkursu na kolejną kadencję nie miałam możliwości kontynuowania tej pracy, a całość dokumentacji została protokolarnie przy obecności świadków przekazana nowo wybranej dyrektor COK „Dom Narodowy” pani Monice Sikora Monkiewicz.

Uważam, że byłoby na miejscu choć wspomnieć nie o mnie ale o tym, że cała dokumentacja wraz ze wszelkimi niezbędnymi zgodami i uzgodnieniami była już przygotowana, wraz z pozwoleniem na budowę i to na tej podstawie udało się tak szybko pozyskać środki i doprowadzić do remontu budynku.

Wyjaśnia Cecylia Gasz-Płońska.

Wcześniejsze artykuły w tej sprawie:
- „Osobowość roku” i wielki wstyd dla Cieszyna
- Cieszyński plebiscyt próżności

Komentarze: (24)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

A ja się pytam, dlaczego Rada Miasta milczy, dlaczego nie żąda wyjaśnienia sprawy? Dlaczego pozwala na marnowanie publicznych pieniędzy na prywatę i dlaczego pozwala na szarganie wizerunku Cieszyna, bo o cwanej dyrektor DN mówi już całe województwo.

W Cieszynie tradycją jest, że to nowy burmistrz odwołuje starą dyrektor ;)

...a jednak! JEST śledztwo!

Dziennikarz, który prowadzi portal www.cieszy.pl, na którym zostały opublikowane bilingi z telefonów służbowych COK, w dniu dzisiejszym (27 sierpnia) został przesłuchany na policji. Dochodzenie dotyczy ujawnienia bilingów, w celu ustalenia tożsamości "informatora". Wezwany odmówił przekazania tych danych zasłaniając się tajemnicą dziennikarską.

Pani MSM nie próżnuje, zgłoszenie na policji samo się nie zrobiło.
Szczegóły:
https://bit.ly/2ofoeJ6

pisowska bolszewia - realia działania systemu w małym mieście

Pani Monika zastosowała prostą zasadę : jest możliwość , więc wykorzystam ją ile się da.
A że jest przy tym cyniczna do szpiku kości i mało etyczna, no cóż...
Trochę wulgarnie ale oddaje klimat kariery i typ postawy pani Dyrektor: wydymać świat
ile się da. Nie udało się wypromować swojej d.py jako garkotłuk to wypromuję ją będąc
na stanowisku urzędniczym, mając zielone światło od Burmistrza. Panie Burmistrzu
grzeszyć można, przypominam, nie tylko mową i uczynkiem, ale i zaniechaniem.
A potem jest tak jak z tym jamnikiem, co obiecał wygrać wyścig z chartami. Gdy ledwo żywy
dobiegł ostatni i go spytano " co się stało ? ", odpowiedział: "Nie wiem, k..wa, nie wiem"

Chodzą już słuchy, że COKersi przejmują pomieszczenia na Srebrnej skąd wyprowadziła się galeria Szara a ostatnio i Ul Kultury. Widać jak powoli pani Monika za przyzwoleniem Burmistrza przejmuje całą kulturalną działalność w tym mieście. Ewidentny monopol władzy i niszczenie NGOsów w Cieszynie idzie świetnie. Mam nadzieję że jako wyborcy jakoś na to zareagujemy????

A czy to prawda, że p. Cecylia przymierza się do startu w zbliżających się wyborach samorządowych? Prawdziwe "sensacje przedwyborcze" dopiero przed nami ;) Z tym, że niezwiązane z obozem rządzącym, więc ciekawe, czy "Gazeta Codzienna" też tak ochoczo będzie o nich pisać?

Gdy lew Aslan wszedł do Narnii zastał tam Zieloną Panią z Katowic. Jej obecność i rządy były silnie toksyczne dla tej krainy. Ukatrupiła wielu jej mieszkańców, a pozostałych ciemiężyła i szykanowała. Aslan niedługo się zastanawiał; ryknął i pacnął łapą złą czarownicę.
Na jej miejsce Aslan wyciągnął ze starej szafy Łucję ze Słupska. Łucja miała być wybawieniem dla Narnii, jednak jej arogancja i pycha odkryły jej prawdziwą naturę. Łucją ze Słupska okazał się być Jadis z królestwa Cham (sic!). Biała czarownica (Jadis) zawładnęła Narnią zamieniając ją w lodowatą krainę, w której do dziś sieje terror. Co gorsza Aslan (chyba) pod jej urokiem zamienił się w złego Dżina.

Panie Dżinie, proszę nas tu więcej nie czarować. Czas pokazać pazury i przegonić tą chamkę gdzie pieprz rośnie (a w Słupsku ponoć żyzna ziemia pod uprawę białego pieprzu). Koniec opowiadania bajek.

No dobra, poprzedni dyrektor zrobiła bardzo dużo i teraz miała prawo prostować to, co nakłamali burmistrz i obecna dyrektorka DN. Mnie jednak interesuje co dalej? Przecież ta pani sprzeniewierzyła publiczne pieniądze. Interesuje mnie, czy zostało to zgłoszone w prokuraturze i czy Rada Miejska ustosunkowała się do tej afery: do przywłaszczenia sobie przez panią dyrektor publicznych pieniędzy i stosunek burmistrza, jej przełożonego do tej sprawy. Przecież burmistrz też podlega komuś i też odpowiada za swe działania przed Radą Miasta. Dwie osoby na stanowiska "ślizgają się" na kłamstwach i naprawdę nie ma nikogo, kto ukróciłby ten proceder? Pani redaktor, co dalej w tej sprawie?

Dobrze że Pani Cecylia postanowiła coś nie coś wyjaśnić, bo jak na razie to wychodzi na to że tylko Monkiewicz i jej (tfu tfu) cokersi pracują a reszta się obijała. Tylko że teraz jakoś tak mniej tych wszystkich imprez w COK, bo wszystko kończy się na koncertach w Browarze. To chyba trochę za mało jak na ośrodek kultury, nie uważacie? Nawet Biblioteka w Cieszynie robi więcej imprez...

I wyszło na to, że dzięki Pani Monice Dom Narodowy w ogóle stoi. No w sumie po ostatnich rewelacjach wszystkiego się można spodziewać. Głupio burmistrz Macura jej broni i jak się okazuje z krzywda dla poprzedniczki. Po Cieszynie głosy chodziły że były nadużycia i że poprzedniczka się nie spisała ale zarzutów otwarcie nikt jej nie postawił. Teraz już wiadomo że trzeba było koleżance posadę po prostu dać. Tak jak swojej żonie zresztą. Mam nadzieję że w końcu dyrektorka obecną zostanie zwolniona. A gazeta niech nie odpuszcza tematu.

No przecież.... K... Ogrzewanie starych kotletow? Sensacja przedwyborcza?!!!! No brawo Cieszyn! Ktoś was za przyzwoleniem okrada pompujac próżne ego a Wy mówicie że to przedwyborcza sensacja? Była dyrektorka prawdę napisała. Jakby obecna była uczciwa to nie musiałaby cudzych zasług kraść. Ale taki ma styl. Wybrana za ładny uśmiech a nie kompetencje to teraz musi nadrabiać. A reszta prasy pod butem UM siedzi to i boi się prawdy pisać. A ja uważam że należy tak długo temat męczyć aż burmistrz Panią Monisie zwolni. I to jest obowiązek całej cieszynskiej prasy.

Widać trolle Domu Narodowego bronić muszą szefowej. Komentarze mówią same za siebie. Jedyna gazeta która pisze o tym jak jest. I prawda jest, że burmistrz zamiata pod dywan sprawę, żeby tylko jakoś wybory wygrać. Ja nie chcę burmistrza, który daje zgodę na niuczciwosc urzędników. Wstyd. Zresztą żonę na stanowisko dyrektorki Osucha też wsadził. Nie ma to jak po swojemu zdobyć miasto i swoimi obstawić. Przykre, że mieszkańcy mają to w nosie.

Widać trolle byłej pani dyrektor, bronią byłej szefowej. Tylko po co? Przecież za swoje obowiązki otrzymywała godne wynagrodzenie.Obecna pani dyrektor świetnie sobie poradziła z remontem,a DN. W końcu funkcjonuje tak jak powinien.
Życzę powodzenia.

Jak rozumiem , z Twojej wypowiedzi, wszyscy , łącznie z Tobą jesteśmy na tym forum trolami. Chciałbyś nas podzielić na zwolenników i przeciwników obecnej i byłej dyrektorki COK. Zauważ, że zarówno jedna jak i druga Pani otrzymywały godne wynagrodzenie za swoją pracę. Nie ma też powodu sądzić by źle wykonywały swoje obowiązki. Jest jednak zasadnicza różnica obu pań w zakresie uczciwości w postępowaniu i szanowaniu cudzej własności. Pani Cecylii nikt nie zarzucił oszustwa w zakresie gospodarowania publicznymi pieniędzmi kierowanej przez Nią instytucji. Tego niestety nie da się powiedzieć o obecnej ,jeszcze pełniącej funkcję dyrektorki DN Pani MMS. Oszustwo osoby tej rangi i na tak eksponowanym stanowisku w żadnym wypadku nie zasługuje na pobłażanie i taką formę prostytucji politycznej jaką w tej sytuacji zaprezentował Pan Burmistrz Cieszyna, kiedy broniąc jej przypisuje jednocześnie oszustce zasługi mijające się z prawdą lub zasługi innych osób.Nie rozumiem czym kieruje się Pan burmistrz przeciągając sprawę? Czy mam rozumieć ,że powszechność oszustw urzędniczych w jego administracji jest tak powszechna,że każda osoba dopuszczająca się oszustwa w imię zasług, które przecież wynikają ze stosunku pracy powinna przebywać w jego otoczeniu. Czyżby przysłowie'"z kim przystajesz takim się stajesz" nie otworzyło jego oczu?

...urzędnicy próbują się dowiedzieć za wszelką cenę, kto przekazał mediom billingi z telefonów służbowych
pracowników Domu Narodowego. Tropią "zdrajcę"
Sprawa zajęła się nawet policja. Dziennikarz portalu cieszy.pl został wezwany do komendy na "rozpoznanie".
Tylko że nie, jak by się wydawało w sprawie nieprawidłowości, a w związku z opublikowaniem billingów...
Problemem jest ujawnienie bilingów / które powinny być jawne / a nie nieuczciwość.

... nie rozumiesz a rozumiesz !!! Taki klimat, nie obrażając wszystkich z zasługami, ale o nich cisza.

To prawda, zapomina się o, pracy poprzedników i wszystko po prostu się kradnie. Mam wrażenie, że cieszyniocy nadal nie widzą problemu, dlatego są układy i przyzwolenie na złodziejstwo. Wstyd dla miasta,że nadal Macura dyrektorki nie zwolnił. To nie są ogrzewane kotlety jak mówią inni. Nie pozwalajmy urzędnikom na takie zachowanie bo nigdy nic się nie zmieni w Cieszynie. A dyrektorka COK nadal nagrody nie zwróciła. No cóż teraz jej mąż robi kampanie wyborczą Macurze. I biznes się kręci.

Na podstawie artykułu widać że obecna pani dyrektor DN i obecni pracownicy DN nie muszą się niczego wstydzić. Ich zasługi są bezcenne, dlatego dobrze się stało że zostali na swoich stanowiskach.

twój przykład dobitnie pokazuje, że nie wystarczy poznać literki, aby móc ze zrozumieniem czytać choćby proste teksty

Panie Macura - Pana miejsce w zakrystii u Magdaleny, nie w ratuszu - Cieszyn będzie się wstydził za Pana przez pokolenia, rodzina to już Pana problem

Cieszyn jest dumny ze swojego Burmistrza!!! A Tobie ja-nek życzę więcej pokory i mniej złości na cały świat, bo każdy Twój komentarz usiany jest pretensjami, wyrażonymi pod różnymi jak widzę nickami. Dobrego dnia i uśmiechu :)

hola, hola, jaki tam cały świat - polecam zapoznanie się z moją mikropublicystyką - obrzydzenie budzi we mnie jedynie kato-bolszewicka, załgana, obłudna i złodziejska pisizna w biznesowym sojuszu ze zdegenerowanym i zdemoralizowanym do cna polskim klerem katolickim, proszę pana - a jak Cieszyn jest dumny z ratuszowej pacynki okaże się już niebawem, póki co wstyd i gańba, to jest powszechna opinia na ten temat

Odgrzewanie starych kotletów...Co tutaj dużo mówić? Po prostu...Kolejny pomysł na miejską sensację przedwyborczą.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama