, poniedziałek 6 lipca 2020
Komendant Straży Miejskiej w Cieszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Komendant Straży Miejskiej w Cieszynie Kazimierz Płusa ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy – aplikant Straży Miejskiej. W jednostce są trzy wakaty. fot: mat.pras.Dodaj do Facebook

Komendant Straży Miejskiej w Cieszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Komendant Straży Miejskiej w Cieszynie Kazimierz Płusa ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy – aplikant Straży Miejskiej. W jednostce są trzy wakaty.

Wśród wymagań, jakie musi posiadać kandydat, wymienia się m.in.: obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, nienaganną opinię oraz sprawność psychomotoryczną, niekaralność za umyślnie popełnione przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i uregulowany stosunek do służby wojskowej. Kandydat musi mieć ukończone 21 lat, a także, co najmniej średnie wykształcenie. Warunkiem koniecznym jest również zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dodatkowo, osoba ubiegająca się o to stanowisko powinna posługiwać się jednym z języków obcych (angielskim, niemieckim, rosyjskim lub czeskim) na poziomie minimum podstawowym oraz powinna posiadać prawo jazdy (co najmniej kat. B). Ponadto, wśród umiejętności wymienia się: swobodę formułowania myśli, redagowania tekstów oraz obsługę komputera i telefonu w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności służbowych. Niezbędna może okazać się również dyspozycyjność oraz zamieszkanie na terenie powiatu cieszyńskiego.

Do zadań na tym stanowisku będzie należało: wykonywanie pod nadzorem przełożonego zadań i podejmowanie interwencji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych i innymi przepisami regulującymi pracę straży miejskich, zapoznanie się z Regulaminem Pracy Straży Miejskiej w Cieszynie i jego przestrzeganie, wykonywanie poleceń służbowych przełożonych i wydawanie takich poleceń w ramach uzyskanych uprawnień, prowadzenie dokumentacji służbowej zgodnie z obowiązującymi wymogami, prowadzenie dokumentacji służbowej zgodnie z obowiązującymi wymogami, ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt, uczestniczenie w szkoleniach wyznaczonych przez przełożonych, pogłębianie wiedzy ogólnej oraz dbanie o sprawność psychofizyczną, potrzebną do pełnienia służby, przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz dbanie o kulturę pracy i obsługę stron.

Praca odbywać się będzie w trybie zmianowym, ciągłym (sobota, niedziela, święta). Narażona jest na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Stawka zasadnicza to 2 600 zł brutto (do ukończenia szkolenia podstawowego; po szkoleniu do zawarcia nowej umowy - wzrost o 150 zł; przy nowej umowie /po roku/ - wzrost o kolejne 150 zł) + dodatek stażowy + dodatki: za pracę w godzinach nocnych (20%) oraz za pracę na II zmianie (10%). Obowiązują również świadczenia z Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych.

W przypadku zainteresowania stanowiskiem, wymagane jest złożenie padania (listu motywacyjnego), życiorysu (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, dokumentu potwierdzającego wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), kwestionariusz osobowy, inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy strażnika miejskiego oraz o niekaralności.

Wymagane dokumenty należy składać w kopercie, osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Cieszynie lub pocztą na adres: Straż Miejska w Cieszynie, ul. Limanowskiego 7, z dopiskiem: „ nabór – 2/2019 na stanowisko aplikant straży miejskiej”, w terminie do dnia 19 czerwca 2019 r. do godz. 13:00.

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama