, piątek 5 czerwca 2020
Ekrany akustyczne na S-52
17 lipca 2018 r. odbyły się konsultacje terenowe, na których, prócz włodarzy gminy Skoczów i pracowników Urzędu Miejskiego w Skoczowie, byli również obecni: Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz oraz Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddziału w Katowicach Michał Mendrok. fot: UM SkoczówDodaj do Facebook

Ekrany akustyczne na S-52

Początkiem roku ruszyły prace wzdłuż drogi ekspresowej S-52, polegające na montażu ekranów dźwiękochłonnych. Prace są wynikiem wieloletniego zabiegania władz Skoczowa o realizacje zadania. Z uwagi na zmiany w ustawach, wcześniejsze projekty i uzgodnienia musiały zostać przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na nowo uzyskane.

Burmistrz Miasta Skoczowa Mirosław Sitko już w 2016 r. interweniował w tej sprawie. 1 marca 2016 r. skierował pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w którym pisał:

Mieszkańcy osiedla Górny Bór w Skoczowie, położonego w sąsiedztwie drogi ekspresowej S-1 Cieszyn-Bielsko skarżą się na nadmierny hałas pochodzący z w/w drogi ekspresowej, a w szczególności z wiaduktu nad ulicą Górny Bór (droga powiatowa S2614).

W związku z powyższym, mając na uwadze zgłoszenia mieszkańców, jak również zapis art. 174 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (…), zgodnie z którym eksploatacja drogi nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza teren, do którego zarządzający obiektem ma tytuł prawny, zwracam się o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania (hałasu) pochodzącego z przedmiotowej drogi na tereny sąsiednie, a w szczególności tereny zabudowy mieszkaniowej.

Burmistrz zobowiązał GDDKiA do informowania o podjętych lub planowanych do podjęcia działaniach w przedmiotowej sprawie (…) Urząd Miejski w Skoczowie, celem udzielenia odpowiedzi zainteresowanym mieszkańcom miasta Skoczowa.

Odpowiedź na pismo została przesłana 18 marca 2016 r. Z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji mgr inż. Zbigniew Szwada napisał, że GDDKiA Oddział w Katowicach dołoży wszelki starań, by budowę ekranów akustycznych przy drodze ekspresowej S-1 w Skoczowie ująć w projekcie budżetu na rok 2017. Przedstawił, że w 2011 r. ukończono dokumentację „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi ekspresowej S-1 w ciągu obwodnicy Skoczowa, km od 616+797 do km 622+241 na podstawie analizy porealizacyjnej”, ale – w związku z tym, że (do dn. 18 marca 2016 r.) minęło trochę czasu, a także zmieniły się obowiązujące przepisy w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego – konieczna była aktualizacja dokumentacji projektowej. Zapewnił jednocześnie, iż katowicki Oddział GDDKiA w ramach pozyskiwanych środków finansowych sukcesywnie realizuje zobowiązania w zakresie budowy ekranów akustycznych, których koszt wdrożenia sięga kwoty kilkuset milionów złotych, ale, mimo starań trwających od roku 2012 do 2016, nie otrzymano środków finansowych na realizację tej inwestycji.

Temat nie został porzucony. 27 stycznia 2017 r. z Urzędu Miejskiego w Skoczowie przesłano do GDDKiA kolejne pismo. Było to zapytanie, czy zaplanowano w budżecie na 2017 r. środki na budowę ekranów akustycznych przy drodze ekspresowej S-52 w ciągu obwodnicy Skoczowa, w szczególności w rejonie osiedla Górny Bór w Skoczowie.

W odpowiedzi z 20 lutego 2017 r. Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji mgr inż. Zbigniew Szwada poinformował, że w 2017 r. katowicki oddział GDDKiA otrzymał środki finansowe na aktualizację dokumentacji (o której wspomniano już w piśmie z 18 marca 2016 r.) – i po jej opracowaniu przystąpi do rozpoczęcia zadania. Zgodnie z harmonogramem realizację działania zaplanowano na lata 2017-2018.

Sytuacja była stale monitorowana przez Urząd Miejski w Skoczowie. 17 czerwca 2018 r. zostały przeprowadzone konsultacje z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem oraz Wiceministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisławem Szwedem. Ponadto 17 lipca 2018 r. odbyły się konsultacje terenowe, na których, prócz włodarzy gminy Skoczów i pracowników Urzędu Miejskiego w Skoczowie, byli również obecni: Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz oraz Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddziału w Katowicach Michał Mendrok.

Zakończono prace projektowe i uzgodnienia terenowe, dzięki czemu początkiem 2019 roku mogła rozpocząć się realizacja zadania.

Komentarze: (4)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Partyjna Wojenka polsko polska to przykre ale prawdziwe. Szkoda że w artykule Ratusz nie podziękował dzieciom za rysunki i wkład pracy. Z artykułu wynika tylko jedno.

Tak to niestety już jest w Skoczowie.... ktoś....a mieszkańcy osiedla wiedzą kto....odwala całą robotę a urząd miasta przypisuje sobie zasługi.

Tak to niestety już jest w Skoczowie.... ktoś....a mieszkańcy osiedla wiedzą kto....odwala całą robotę a urząd miasta przypisuje sobie zasługi.

Wygląda na to, że sukces ma wielu ojców. Jak zwykle.
Choć muszę przyznać, że podobała mi się ta narracja, że dzieci z inicjatywy osiedlowego sołtysa "wymalowały" ciszę. Ale to taka sama prawda jak ta, że Lechu razem z Danuśką obalili komunę.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama