, wtorek 7 kwietnia 2020
CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: Dycki se spominómy na czasy, jak bylimy dzieckami, bo żylimy bez żodnej starosci
Felieton pt.: “Wiater ducho” fot: FJDDodaj do Facebook

CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: Dycki se spominómy na czasy, jak bylimy dzieckami, bo żylimy bez żodnej starosci

FJD
Szpacyrkym po Cieszynie
“Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim niech sie każdy brzidzi”

"Moja ty słodko cieszyńsko mowo
być zawsze do prawjynio gotowo
a jak cie uż żodyn nie bydzie rozumioł
to jyny wiater bydzie po naszymu szumioł"

POZÓR! Kiery nimo chynci tego czytać, abo kansi wraził łokulory, abo mo moc roboty i łoczy go bolóm to se może tego posłóchać jak prziciśnie ”kursywom” na tóm czornóm szczałke w tej szarej kostce, kierom nóndzie zaroz pod spodkym.

Wiater ducho

Ło pogodzie idzie cosi dycki napisać, a eszcze latoś jak łóna je tak dokuczliwo to sie sama ło to pyto. Tustelocy majóm ostude s oblyczkom, bo co porem godzin je inakszyj. Roz padze po drugi wiater ducho, a po trzeci tak przigrzywo, że trzeja wartko jakle ściepować. Przeziómbnóć idzie przeca wartko, a nieskorzij to uż je yno prosto cesta do błeszoka. Wszedcy prawióm, że kiejsi tak nie było, bo jak miało być zima to tak na zicher było, a jak sie zamroczyło to na zicher nieskorzij padało. Mie sie zdo, że to narzykani sie biere s tego, że jak my byli dzieckami, to nóm to było jedno jako je pogoda i dzisio uż nic nie pamiyntómy. Tak rozmyślóm co człowiek lepszyj i delij pamiynto, czy to jak nóm kierysi zóndzie za skórem, czy to jak gdosi zdarma w czymsi nóm pumoże. Sie mi zdo, że delij spominómy se na dokuczliwe wieca, a wartko ulatuje nóm s czepani to, co kierysi nóm doł zdarma. A teraz kapke ło inszych wiecach, bo ni ma dnia coby sie cosi w Cieszynie zaimawego nie przitrefiło. Dejmy na to zeszły tydziyń w Oranżyryji Cieszyńskigo Zamku móglimy se obezdrzić jako tustelocy żyli sztyrecet roków tymu. Może to je dobre pokazować dzisio dzieckóm jako my kiejsi żyli, a jakosi łóni dzisio majóm sie dobrze i dobrze by też było, coby se tóm dobroć wożyli. Moc tam było ludzi, kierzi tych czasów nie pamiyntajóm i było widać jak wybauszajóm łoczy na wystawióne “kartki” za kiere szło kupić miynso, mlyko i insze wieca. S jednej stróny było to przikre, że człowiek nie poradzioł se kupić tego na co mioł szmak, a drugi stróny do hasioków nie było wyciepowane żodne jedzyni, a na cestach nie było widać żodnych hrubych ludzi.

Mini słownik: dycki-ciągle, ostuda-kłopot, oblyczka-ubranie, ducho-dmucha, jakla-kurtka, ściepować- zrzucać, nieskorzij-później, cesta-droga, na zicher-na pewno, delij-dłużej, wieca-rzeczy, czepań- głowa, gdosi-ktoś, kapke-trochę, wożyli-szanowali, hasiok-śmietnik.

Tóz miyjciie sie wszedcy dobrze i wiesiołego popióntku

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama