, poniedziałek 1 czerwca 2020
Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie -  SZKOŁA NAJLEPSZEGO WYBORU
W codziennej nauce i pracy niezwykle ważną rolę odgrywa baza fot: SOIZDodaj do Facebook

Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie - SZKOŁA NAJLEPSZEGO WYBORU

Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie -  SZKOŁA NAJLEPSZEGO WYBORU


Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie -  SZKOŁA NAJLEPSZEGO WYBORU


Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie -  SZKOŁA NAJLEPSZEGO WYBORU


Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie -  SZKOŁA NAJLEPSZEGO WYBORU


Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie -  SZKOŁA NAJLEPSZEGO WYBORU

Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie to mała kameralna szkoła o ogromnych możliwościach rozwoju dla wszystkich uczniów. Szkoła na rok szkolny 2019/20 oferuje dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych naukę w Technikum na kierunkach: technik logistyk, technik reklamy, technik organizacji turystyki.

W codziennej nauce i pracy niezwykle ważną rolę odgrywa baza - nowoczesna pracownia grafiki komputerowej, pracownie językowe z tablicami interaktywnymi, pracownie przedmiotowe, wyposażone w sprzęt multimedialny, do których uczniowie i nauczyciele mają praktycznie nieograniczony dostęp. Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami pozwala na łączenie zdobywanej przez uczniów wiedzy z praktyką zawodową.

W szkole jest życzliwa, przyjazna atmosfera, a dzięki nauce w małych zespołach pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej każdy może liczyć na indywidualne traktowanie i lepsze efekty swojej pracy. Zajęcia w SOIZ odbywają się systemie jednozmianowym (od 8.00 do 15.00).
Nasi absolwenci uzyskują bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych tj. matury i egzaminy zawodowe.
Potwierdzeniem tego jest otrzymanie po raz kolejny „ZŁOTEJ TARCZY” w rankingu „Perspektyw” - SOIZ jest 2 najlepszym technikum w Cieszynie, 8 najlepszym technikum w województwie śląskim i 48 najlepszym technikum w Polsce.

Dzięki realizowanym projektom unijnym z programu POWER wszyscy nasi uczniowie mają szansę odbywać zagraniczne praktyki zawodowe. Co roku wyjeżdżają na staż do Londynu oraz Rimini. Dzięki dodatkowym zajęciom z języka angielskiego i włoskiego są doskonale przygotowani językowo.

Poza tym SOIZ realizuje jeszcze partnerskie projekty unijne Erasmus+. Aktualnie realizuje projekt pt.
"The Guardians of Europe - Strażnicy Europy". Jest to dwuletnia współpraca szkół z Grecji, Hiszpanii, Włoch, Portugalii i Polski dotycząca prowadzenia kampanii społecznych w takich obszarach jak: aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, cyberprzemoc, tolerancja i równouprawnienie.

Szkoła może poszczycić się również otrzymaniem nagród i tytułów m.in:
- „Innowacyjnej szkoły zawodowej na rynku pracy”
- GRAND PRIX w Ogólnopolskim konkursie na najlepsze mini przedsiębiorstwo,
- Srebrny Wilk za najlepszy projekt w województwie śląskim pt.: „WHO IS WEAK – Kto jest słaby”
- 8 miejsce w Polsce w RANKINGU SZKÓŁ ZWOLNIENI Z TEORII, które wspierają u uczniów rozwój kompetencji miękkich, tj. praca w zespole, kreatywność, rozwiązywanie problemów, przywództwo.

Liczne akcje, wycieczki, plenery, corocznie przygotowywane charytatywne przedstawienia teatralne dają uczniom możliwość rozwijania zdolności i wykazania się aktywnością w różnych dziedzinach. Ostatnio nasi uczniowie w ramach zajęć wojskowych zaliczyli kurs spadochronowy oraz przeszli szkolenie w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu.

Zapraszamy do naszej małej – WIELKIEJ szkoły uczniów, którzy nie tylko chcą połączyć naukę z praktyką ,ale również poszerzać swoje horyzonty i możliwości.

Szkoła Organizacji i Zarządzania oprócz Technikum prowadzi również szkoły dla dorosłych; PUBLICZNE STUDIUM MEDYCZNE oraz LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH.

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
reklama