, czwartek 9 lipca 2020
PCPR w Cieszynie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze
Każde dziecko marzy, aby wzrastać w domu pełnym miłości, wzajemnego szacunku i życzliwości. By móc cieszyć się dzieciństwem potrzebuje poczucia stabilizacji, przynależności i akceptacji, dlatego rodzina zastępcza jest szansą dla dziecka na lepszy start w przyszłość. fot: pixabay.plDodaj do Facebook

PCPR w Cieszynie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze

red.mat.pras.
PCPR w Cieszynie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze

„Spełnij dziecięce marzenia o rodzinie, bo każde dziecko ma prawo wzrastać w domu pełnym miłości” - pod takim hasłem rusza w Powiecie Cieszyńskim kampania mająca na celu pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze oraz przełamanie stereotypów dot. tej formy opieki.

W powiecie cieszyńskim aktualnie funkcjonują 172 rodziny, w których łącznie przebywa 240 dzieci. Potrzeby związane z rodzicielstwem zastępczym są znacznie większe. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej nieustannie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz organizuje szkolenia w tym zakresie.

Każde dziecko marzy, aby wzrastać w domu pełnym miłości, wzajemnego szacunku i życzliwości. By móc cieszyć się dzieciństwem potrzebuje poczucia stabilizacji, przynależności i akceptacji, dlatego rodzina zastępcza jest szansą dla dziecka na lepszy start w przyszłość.

Istotą rodzicielstwa zastępczego jest otwartość kandydatów na przyjęcie dziecka, którego rodzice biologiczni czasowo bądź trwale są niezdolni do wypełniania roli rodzicielskiej.

O tych i wielu innych kwestiach związanych z rodzicielstwem zastępczym można dowiedzieć się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie.

Kto może zostać rodzicem zastępczym?

Rodzina zastępcza jest jedną z form rodzinnej pieczy zastępczej nad dziećmi pozbawionymi częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. O umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej decyduje sąd rodzinny. Aby stać się rodziną zastępczą, kandydaci są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia, zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające posiadanie odpowiednich predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.

Wyróżnia się następujące typy rodzin zastępczych:

 • rodzina zastępcza spokrewniona - funkcję tę mogą pełnić osoby będące wstępnymi (babcia, dziadek) lub rodzeństwem dziecka.
 • rodzina zastępcza niezawodowa - funkcję rodziny zastępczej pełnią osoby niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.
 • rodzina zastępcza zawodowa - w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna (w rodzinie zastępczej zawodowej może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci, w szczególnych wypadkach np. w wypadku licznego rodzeństwa liczba dzieci umieszczonych w takiej rodzinie może być większa).

  Jakie warunki należy spełnić, aby zostać rodziną zastępczą?

  Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (dla udokumentowania wymagane jest zaświadczenie
  o niekaralności);
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów (co należy udokumentować przedstawiając zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach)

  Więcej informacji udziela:
  Powiatowe Centrum Pomocy w Cieszynie
  ul. Bobrecka 29
  43-400 Cieszyn
  tel./fax. 33 4 777 117

  e-mail: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl

 • Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
  Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

  Dodaj komentarz

  Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

  Więcej informacji na temat formatowania

  Image CAPTCHA
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
  reklama
  reklama