, poniedziałek 18 października 2021
Niepełnosprawność na co dzień: Informacja o dofinansowaniach ze środków PFRON w 2020 roku
Każdego roku osoby z orzeczoną niepełnosprawnością korzystają z dofinansowań, o które ubiegają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie.  fot: www.pixabay.plDodaj do Facebook

Niepełnosprawność na co dzień: Informacja o dofinansowaniach ze środków PFRON w 2020 roku

Iwona Włodarczyk
Każdego roku osoby z orzeczoną niepełnosprawnością korzystają z dofinansowań, o które ubiegają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie. To dzięki takiemu wsparciu nie jeden niepełnosprawny mógł pozwolić sobie na zakup niezbędnego do rehabilitacji sprzętu, czy dostosować dla własnych potrzeb np. łazienkę. W nowo rozpoczętym roku potrzebujących takich dofinansowań również nie brakuje, a ze względu na wciąż zmieniające się przepisy temat przybliżył Piotr Głuszek z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie.

Od dnia 2.01.2020 r. na terenie Powiatu Cieszyńskiego przyjmowane są wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON.

Kto może korzystać z dofinansowań i na jakie cele?

O dofinansowanie na tzw. Likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają znaczne trudności w samodzielnym poruszaniu się. Warunkiem jaki trzeba spełnić, to bycie właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiadanie zgody właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje.

Likwidacja barier w komunikowaniu się – o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się w społeczeństwie lub przekazywanie informacji.

Likwidacja barier technicznych – o takie dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne z tytułu dysfunkcji narządu słuchu, mowy bądź wzroku, schorzeń neurologicznych oraz osoby niepełnosprawne ruchowo jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i zostało to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.
Wszystkie wnioski w ramach tych zadań podlegają ocenie punktowej i rozpatrywane są wg. pozycji na liście rankingowej, z zastrzeżeniem, że w przypadku zadania likwidacji barier architektonicznych pierwszeństwo w rozpatrywaniu wniosków mają osoby poruszające się na wózku inwalidzkim oraz osoby leżące.

Nadmieniam, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. Mając na uwadze powyższe w ramach ww. zadań nie ma możliwości refundacji poniesionych kosztów.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze.
O dofinansowanie ze środków Funduszu do ww. zadań mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, których dochody nie przekraczają obowiązujących w danym okresie kryteriów dochodowych wyliczanych na podstawie obowiązujących przepisów.

Ponadto o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeden raz w roku stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu i zostało to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi zatwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wnioski w ramach ww. zadań są rozpatrywane w miarę posiadanych środków określonych uchwałą Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Funduszu
w danym roku wg. kolejności zgłoszeń.

W przypadku zadania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu (nie ma refundacji kosztów), natomiast w przypadku zadania zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze dopuszczalny jest zakup sprzętu przed złożeniem i rozpatrzeniem wniosku pod warunkiem, że w momencie zakupu obowiązywało orzeczenie o niepełnosprawności lub jego odpowiednik.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie Zasadami dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, wnioski w ramach ww. zadania na terenie Powiatu Cieszyńskiego nie są przyjmowane od początku roku, lecz w terminie naboru wniosków, który ogłaszany jest po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały w sprawie określenia zadań realizowanych w danym roku ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Dopiero po podjęciu tej uchwały ogłaszany jest termin naboru wniosków, w którym przyjmowane będą wnioski, pod warunkiem realizacji zadania w bieżącym roku.

Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych zadań można znaleźć na stronie internetowej www.pcprcieszyn.ox.pl w zakładce Dział Organizacyjny i Rehabilitacji Społecznej oraz pod nr telefonu 33 47 77 115

- Wymienione wyżej zadania dotyczą wyłącznie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, natomiast w przypadku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej po więcej informacji odsyłam do Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie, który zajmuje się realizacją tych zadań. Ponadto informuję, iż wymienione zadania dotyczą wyłącznie indywidualnych osób niepełnosprawnych- podkreśla Piotr Głuszek.

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama