, wtorek 21 stycznia 2020
Kto wybierze dyrektora Szpitala Śląskiego w Cieszynie?
Poza Jerzym Malikiem (trzeci z lewej) w składzie komisji konkursowej znaleźli się wszyscy członkowie zarządu powiatu. fot: JMDodaj do Facebook

Kto wybierze dyrektora Szpitala Śląskiego w Cieszynie?

JM
Znany jest już skład komisji konkursowej, która wybierze nowego dyrektora Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

Uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej, która wybierze nowego dyrektora Szpitala Śląskiego w Cieszynie, zarząd powiatu podjął podczas wrześniowego posiedzenia. Komisja liczy siedmiu członków. Wśród nich jest czterech członków zarządu, przedstawiciel Rady Społecznej Szpitala, klubu opozycyjnego, a także lekarz niezwiązany ze szpitalem.

W składzie komisji konkursowej znaleźli się: starosta Jerzy Nogowczyk (przewodniczący komisji), wicestarosta Jerzy Pilch, członkowie zarządu Czesława Haczek oraz Marcin Ślęk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego będący członkiem opozycyjnego Prawa i Sprawiedliwości Janusz Król, dyrektor Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu dr n. med. Zbigniew Eysymontt, a także radna powiatowa Anna Suchanek, przedstawicielka rady społecznej szpitala.

- Pierwsze spotkanie komisji odbędzie się 2 października. Wtedy ustalona zostanie dalsza procedura wyboru nowego dyrektora - mówi starosta Jerzy Nogowczyk.

Przypomnijmy, że w związku z przeprowadzoną w Szpitalu Śląskim kontrolą cieszyńskiego starostwa, 19 lipca zarząd powiatu podjął decyzję o odwołaniu ze stanowiska dotychczasowej dyrektorki Anny Bednarskiej-Czerwińskiej. Do czasu wyłonienia nowego dyrektora pełniącym obowiązki jest dotychczasowy pełnomocnik ds. finansowych szpitala Czesław Płygawko.

Komentarze: (4)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Cytaty z pewnego dokumentu....
Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od pracownika samorządowego poszanowania Konstytucji i obowiązującego prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes własny.
Nie dopuszcza do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania takiego konfliktu dba, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.
Postępuje niedyskryminacyjnie w każdej sprawie, w oparciu o przyjęte zasady i sprawiedliwość. W prowadzonych sprawach równo traktuje wszystkich uczestników, nie ulega żadnym naciskom, nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości.
W toku podejmowania decyzji pracownik samorządowy uwzględnia wszystkie istotne czynniki i przypisuje każdemu z nich należne mu znaczenie.
Nie uwzględnia żadnych okoliczności nienależących do sprawy, działa bezstronnie, a w szczególności: nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty;
nie podejmuje prac ani zajęć kolidujących z pełnionymi obowiązkami służbowymi.
Dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności sprawy.
Jest przygotowany do prawnego, merytorycznego i racjonalnego uzasadnienia decyzji i sposobu postępowania.
Pracownik samorządowy postępuje tak, by powstało odczucie, iż istnieje możliwość wywierania niewłaściwego wpływu na wykonywanie przez niego obowiązków służbowych, a w szczególności: nie angażuje się w działania o charakterze politycznym, nie ulega wpływom i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym;
nie firmuje produktów rynkowych ani usług poprzez zgodę na wykorzystanie swego wizerunku, podpisu czy wypowiedzi w płatnych lub innych reklamach handlowych, za wynagrodzeniem lub bez; dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej i religijnej, wystrzega się okazji do promowania jakichkolwiek grup interesu, nie manifestuje publicznie poglądów i sympatii politycznych.
Korzysta z powierzonych uprawnień wyłącznie w celach, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: nie wykorzystuje i nie pozwala na wykorzystanie powierzonych mu zasobów, kadr i mienia publicznego w celach prywatnych; nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich dla osiągnięcia korzyści finansowych lub osobistych – zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia.
Powinien powstrzymać się od prowadzenia działalności gospodarczej, której wynik mógłby być uzależniony od podejmowanych w pracy/służbie przez pracownika zawodowych czynności faktycznych lub prawnych.
Nie uczestniczy w inwestycjach pośrednich lub bezpośrednich, w jakichkolwiek przedsięwzięciach finansowych, handlowych czy prywatnych, stwarzających konflikt z jego obowiązkami zawodowymi.
Nie przyjmuje – bezpośrednio lub pośrednio – korzyści majątkowych w postaci pieniędzy, usług, pożyczek, podróży rozrywek, gościnności, obietnic ani w żadnej innej formie....

A gdzie się zgubił artykuł o Kawuloku - jeszcze dyrektorka ZOZ? Czyżby pisanie opinii o ludziach niekopetentnych na Waszych stronach było zakazane? Nasi radni wybierają swoich kolesiów partyjnych, nie nadajacych się do zarządzania.

Bongiorno La Piovra! Vivat Kalor.

Panie Ślęk i P.Haczek dajcie sobie spokój przecież kompletnie się na tym nie znacie.
Panie Ślęk to pan się nie zna na polityce i nie wtrącaj sie pan.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama