, sobota 19 września 2020
W porządku obrad rady interpelacji brak
Na razie radni mogą złożyć interpelację tylko na piśmie i tą samą drogą uzyskują odpowiedź. Porządek obrad jednak nie przewiduje zabierania w tych sprawach głosu.  fot: DRDodaj do Facebook

W porządku obrad rady interpelacji brak

DR
Wczoraj odbyła się już 5. Sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego w nowej kadencji. Co ciekawe, to kolejna sesja bez punktów takich jak interpelacje, odpowiedzi na interpelacje czy zapytania. Podczas pierwszych dwóch sesji było to w przypadku cieszyńskiej rady zrozumiałe, jednak na kolejnych rodzi już wiele wątpliwości. Na razie radni mogą złożyć interpelację tylko na piśmie i tą samą drogą uzyskują odpowiedź. Porządek obrad jednak nie przewiduje zabierania w tych sprawach głosu.

Często te punkty są najciekawszym momentem podczas sesji, a przede wszystkim dotyczą bieżących problemów mieszkańców, którzy zwracają się o pomoc do radnych ze swojego okręgu. Pozwalają one radnym na zadanie bezpośredniego pytania na forum Staroście lub pozostałym członkom Zarządu, a następnie uzyskania na nie odpowiedzi. Jest to również doskonały czas na komentarz do danej odpowiedzi, która często na oficjalnym piśmie jest wymijająca, i wtedy kiedy jej jakość budzi wątpliwości. Interwencja poruszona na forum, zwłaszcza w obecności mediów czy innych polityków, ma większą moc oddziaływania na władze. Ponad to, ten punkt pozwalał mieszkańcom na ocenę pracy radnych i ich zaangażowanie w sprawy społeczne, a co za to idzie ocenę poziomu zainteresowania problemami mieszkańców Zarządu ze Starostą na czele.

Brak tych punktów w porządku obrad rady powiatu cieszyńskiego jest efektem interpretacji przepisów krajowych, wprowadzonych na początku 2018 roku. Tryb składania interpelacji i zapytań określa ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania.

(...)
9. W sprawach dotyczących powiatu radni mogą kierować interpelacje i zapytania do starosty.
10. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla powiatu. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
11. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów powiatu, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym (…).
12. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie staroście. Starosta, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. 13. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Sytuacja zrodziła w trakcie sesji powiatowej rady już wiele wątpliwości. Radni chcący interweniować w danych sprawach w trakcie sesji, nie wiedzieli, w którym momencie mogą to zrobić, a w efekcie wykorzystywany był do tego punkt związany z informacjami i komunikatami, choć taka dyskusja nie powinna się w tym momencie odbywać.

- W moim odczuciu to (zmiana przepisów – przyp. red.) nie skutkuje tym, by taki punkt interpelacji i odpowiedzi nie znajdował się w porządku obrad. Zwłaszcza, że bazujemy póki co i pracujemy na statucie poprzedniej kadencji, a tam te interpelacje były. Przeglądałem porządki obrad sąsiednich samorządów powiatowych, powiatu bielskiego czy pszczyńskiego, i tam takie punkty są, tak samo jeżeli chodzi o sejmik województwa śląskiego, również w porządku obrad ma interpelacje, odpowiedzi na interpelacje, oświadczenia i wnioski – mówił podczas ostatniej sesji wiceprzewodniczący rady powiatu Janusz Król - Bardzo bym prosił, żeby ten temat przedyskutować, czy to z prezydium czy z przewodniczącymi klubów. Przede wszystkim chyba ze Starostą i z Zarządem, bo to punkt ważny i istotny, żebyśmy mogli się komunikować się z Zarządem.

- Tak też uczynię, biorąc pod uwagę wypowiedź wiceprzewodniczącego. Myślę również, że ta kwestia zostanie skonsultowana z obsługą prawną i odpowiednio zapisana w statucie, myślę że to będzie możliwe – odpowiedział przewodniczący rady powiatu Stanisław Kubicius.

Przypomnijmy, że rada powiatu wciąż nie podjęła nowego statutu.

Komentarze: (7)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

pis tę ustawę uchwalił. Wiadomo dlaczego wszelkie obrady maja być nieme jak za swawoli szlacheckiej.

Patrząc na obrady Rady Miasta Cieszyna to chyba lepiej niech tylko głosują ...

W Gminie Hażlach taka sama sytuacja. Podczas sesji Rady Gminy radni mogą składać zapytania i interpelacje tylko na piśmie. Jeśli radny chce się wypowiedzieć w innym temacie aniżeli dotyczącym uchwały może to zrobić tylko na końcu w punkcie sprawy różne. Sytuacja jest kuriozalna. Prawie cała sesja to tzw. maszynka do głosowania, bo uchwały były dyskutowane podczas komisji wiec nikt się nie odzywa. Wygląda to żałośnie.

Sesja to nie Hyde Park. Radni się po to spotykają, aby uchwalać prawo, które pozwoli działać wójtowi.

Do kogo te pretensje, chyba tylko do przewodniczącego(cej) rady gminy za takie ustalenie porządku obrad?

Pretensje można mieć co najwyżej do ustawodawcy, który tak uregulował sprawę interpelacji i zapytań. Składasz na piśmie, dostajesz odpowiedź na piśmie. Ustawa nie przewiduje dyskusji na sesji.

Typowy urzędnik , " ustawa nie przewiduje" wiele, innych czynności. Ustawa natomiast przewiduje , że gospodarzem sesji rady gminy lub powiatu jest przewodniczący tej rady a obrad sejmu Marszałek Sejmu. To wymienieni ustalają porządek obrad wspomnianych zgromadzeń, nikt inny. Widocznie Przewodniczący Rady Powiatu nie uznał za stosowne prowadzenie dyskusji na temat podnoszony w interpelacji i to on ( osobiście) ponosi odpowiedzialność za takie braki, nie ( bezosobowa ) ustawa.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama