, piątek 18 września 2020
Ochaby przeciw nowemu podziałowi gminy na okręgi wyborcze
Dla mieszkańców Ochab, którzy w związku z uchwałą wystosowali protest do komisarza wyborczego, taki podział jest nielogiczny, a przede wszystkim niezgodny z prawem. fot: ARC SPOTDodaj do Facebook

Ochaby przeciw nowemu podziałowi gminy na okręgi wyborcze

JM
Ochaby przeciw nowemu podziałowi gminy na okręgi wyborcze

Podział gmin na jednomandatowe okręgi wyborcze przyjęty przez skoczowskich radnych. fot. ARC SPOT


Ochaby przeciw nowemu podziałowi gminy na okręgi wyborcze

Podział gmin na jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin proponowany przez ochabian. fot. ARC SPOT

Mieszkańcy Ochab nie zgadzają się z dokonanym przez radnych nowym podziałem gminy Skoczów na okręgi wyborcze, który obowiązywać będzie podczas najbliższych wyborów do rady gminy. - Ta propozycja jest niesprawiedliwa i krzywdząca - argumentują. Ich zdaniem mieszanie części sołectw ze sobą jest nielogiczne, a przede wszystkim niezgodne z prawem.

Zgodnie ze znowelizowanym kodeksem wyborczym rady gmin mają obowiązek do 1 listopada 2012 r. dokonać podziału gmin na jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin. Podział na okręgi nie jest w pełni dobrowolny.

- Podział na stałe okręgi wyborcze oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala się według jednolitej normy przedstawicielstwa jednostek pomocniczych, obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady, gdzie ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od ½, jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej - cytuje przepisy Kodeksu wyborczego, Dariusz Heczko, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Obronnych Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

Dodaje równocześnie, że zastosowanie ustawowych obliczeń spowodowało powstanie w gminie Skoczów tzw. nadwyżki mandatowej w ilości trzech mandatów. - Wobec zaistniałej sytuacji, w myśl art. 419 § 2 pkt 2 Kodeksu wyborczego, niezbędnym było dokonanie korekty ilości mandatów, w konsekwencji której trzy sołectwa to jest Wiślica, Bładnice oraz Kowale utraciły swój mandat i musiały zostać połączone do okręgu sąsiadującego - dodaje Heczko.

Ostatecznie na terenie gminy Skoczów wyznaczono 21 jednomandatowych okręgów - 12 na terenie miasta, 9 na terenach wiejskich.

I właśnie przeciwko sposobowi połączenia sołectw zaprotestowali mieszkańcy Ochab. Chodzi o połączenie sołectwa Kowale z częścią sołectwa Pierściec oraz sołectwa Wiślica z częścią sołectwa Ochaby. Dla mieszkańców Ochab, którzy w związku z taką uchwałą wystosowali protest do komisarza wyborczego, taki podział jest nielogiczny, a przede wszystkim niezgodny z prawem. Ich zdaniem został złamany przepis art. 417 § 2 Kodeksu wyborczego, mówiący, że "w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa".

- Nie widzę sensu w dzieleniu i łączeniu sołectw, które doprowadza do powstania mniejszych okręgów wyborczych niż przed podziałami i łączeniami. Po podziałach powstały w Pogórzu dwa okręgi wyborcze, z których jeden jest mniejszy (ma 716 mieszkańców - przyp. red.) niż Wiślica (ma 735 mieszkańców - przyp. red.) przed połączeniem z częścią sąsiedniego sołectwa - mówi Wojciech Krawczyk radny sołecki, prezes Stowarzyszenia Ochabianie.

Dlatego mieszkańcy Ochab proponują inny podział, niż ten, który został przyjęty przez skoczowską radę. - Skoro mamy dziesięć sołectw, dziewięć mandatów, a cztery małe, sąsiadujące ze sobą sołectwa muszą być połączone ze względu na swoją małą liczebność (Miedzyświeć i Wilamowice oraz Bładnice i Harbutowice - przyp. red.), to każde sołectwo, z wyjątkiem tych połączonych, otrzyma po mandacie i jeszcze jeden mandat zostanie - argumentuje Krawczyk, który uważa, że w takiej sytuacji dodatkowy mandat powinno otrzymać sołectwo o największej ilości mieszkańców, czyli właśnie Ochaby - A dzięki takiemu nieszczęśliwemu podziałowi dwa mandaty do rady miasta otrzymało trzecie co do liczebności sołectwo, sołectwo Pogórze, i powstał mniejszy okręg wyborczy niż przed podziałami - dodaje.

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Obronnych UM w Skoczowie wyjaśnia. - Wyznaczenie okręgów wyborczych zgodnie z propozycją skarżących nie było możliwe, bowiem przedstawiona propozycja podziału nie odpowiadała przepisom prawa w tym zakresie. Konstruowanie podziału gminy na okręgi musi odpowiadać procedurze wynikającej z Kodeksu wyborczego, czyli kształtowaniu poszczególnych faz przyczynowo-skutkowych procedury - stwierdza Dariusz Heczko, który dodaje, że część sołectwa Ochaby, która została połączona z sołectwem Wiślica, jest samodzielnym okręgiem wyborczym. W związku z tym, że Wiślica utraciła swój mandat musi zostać połączona z sąsiednim okręgiem, czyli właśnie częścią Ochab.

Z tą argumentacją nie zgadzają się Ochabianie. W piśmie do Komisarza wyborczego przekonują: "Przepisy Kodeksu wyborczego [...] nie dopuszczają tworzenia okręgów wyborczych składających się z połączonych ze sobą: części jednostek pomocniczych gminy lub jednostek pomocniczych gminy i części jednostek pomocniczych gminy. Tymczasem, Rada Miejska Skoczowa zaskarżoną uchwałą powołała: okręg wyborczy nr 15 składający się z sołectwa (jednostki pomocniczej gminy) Kowale oraz części sołectwa (części jednostki pomocniczej gminy) Pierściec, okręg wyborczy nr 20 składający się z sołectwa (jednostki pomocniczej gminy) Wiślica oraz części sołectwa (części jednostki pomocniczej gminy) Ochaby. Takie wyznaczenie okręgów wyborczych na terenach wiejskich Gminy Skoczów jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa". - Wydaje mi się, że ideą jednomandatowych okręgów wyborczych jest stworzenie możliwości reprezentacji maksymalnej ilości lokalnych społeczności a nie ich mieszanie - stwierdza Krawczyk.

Spór mógłby rozstrzygnąć komisarz wyborczy, który otrzymał skargę mieszkańców Ochab dotyczącą uchwały rady miasta, ale ten w ogóle jej nie rozpatrzył. Powód? - Na złożenie protestu mieliśmy 5 dni, okazało się, że kalendarzowych, co spowodowało, że protest trafił do komisarza o jeden dzień za późno - tłumaczy przedstawiciele Stowarzyszenia Ochabiaie, który zapowiada podjęcie dalszych kroków. - Szukając odpowiedzi i rozstrzygnięcia sporu, a przede wszystkim wyjaśnień i odpowiedzi wyślemy pytania do Marszałka Województwa Śląskiego, Państwowej Komisji Wyborczej oraz do Rady Miejskiej w Skoczowie z prośbą o ponowne rozważenie sprawy - kończy.

Komentarze: (2)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Przeca "dwa mandaty do rady miasta otrzymało sołectwo Pogórze". Czy trzeba objaśniać jakie z tego płyną korzyści? Mądrej głowie dość dwie słowie.

W związku z tak skandaliczną decyzją spodziewane są pod przywództwem ojca Witolda D., Radnego Rady Powiatu Cieszyńskiego,
W Opozycji, serie masowych marszów i demon-stracji w obronie o-kręgów.
Także pikieta pod krzyżem pa-pieski-m na Kaplicówce z udziałem posłów (nomen omen) Pięty i Platfusa, a także redaktora na-bez-czelnego Gazety Polskiej Codziennie (w likwidacji).
Duchowe wsparcie i modlitwę zapewnił skoczowski oddział zgromadzenia Toruńskie Pierniczki, z pomocą merytoryczną pośpieszył także Antoni M., pseudonim Dziadek Brzozowy, po swym patronie specjalista od rzeczy i osób zaginionych oraz podróżnych.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama