, poniedziałek 22 października 2018
Otwarte drzwi dla seniorów w Szpitalu Śląskim w CieszynieDodaj do Facebook

Otwarte drzwi dla seniorów w Szpitalu Śląskim w Cieszynie

Barbara Karnas/ZZOZ Cieszyn
Otwarte drzwi dla seniorów w Szpitalu Śląskim w Cieszynie

Aleksandra Trybuś - Poseł na Sejm RP podkreśliła, że najważniejszą rzeczą jest zmiana sposobu myślenia o osobach starszych i osób starszych o sobie. fot. mat. pras.


Otwarte drzwi dla seniorów w Szpitalu Śląskim w Cieszynie

Dr n.med. Marcin Pecold, jako pierwszy prelegent, zadał pytanie: Czy potrzebna jest nam geriatria?


Otwarte drzwi dla seniorów w Szpitalu Śląskim w Cieszynie

Lek.med. Krystyna Dzwonek-Madecka w swoim wykładzie „Rehabilitacja osób po schorzeniach centralnego i obwodowego układu nerwowego” potwierdziła, że udar mózgu nie oznacza wyroku. fot. mat. pras.


Otwarte drzwi dla seniorów w Szpitalu Śląskim w Cieszynie

W cyklu „Zdrowie seniora” nie zabrakło również doświadczeń z zakresu medycyny naturalnej i medycyny Dalekiego Wschodu. fot. mat. pras.

Europa się starzeje, mieszkańcy żyją dłużej i mają mniej dzieci. Dziś na jedną osobę na emeryturze przypadają cztery pracujące. W 2060 r. będą to tylko dwie. Europejski Rok Aktywności Osób Starszych ma pomóc poprawić świadomość na temat problemów starzejącego się społeczeństwa. Działania przewidziano zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym i lokalnym. Są potrzebne, bo w naszej kulturze starość ciągle głównie kojarzy się z chorobą, wykluczeniem, zależnością od rodziny. Mamy nadzieję, że dzięki różnym działaniom uda się zmienić świadomość Europejczyków.

"Poszanowanie osób starszych, wspieranie ich zaangażowania m.in. społecznego czy rodzinnego to jedne z głównych założeń Roku 2012".

Instytucje europejskie wraz z partnerami krajowymi skupiły w 2012 roku swoje wysiłki na aktywizacji starszego pokolenia, tak by postrzeganie jego roli nie ograniczało się jedynie do prac domowych i opieki nad wnukami. Jest to znakomita okazja do przyjrzenia się olbrzymim możliwościom, wynikającym z większej aktywności społecznej seniorów.

Obawiasz się starości? Zastanawiasz się, jak odnajdziesz swoje miejsce w społeczeństwie, mając 60, 70 lub 80 lat? W Europie żyjemy dziś dłużej i cieszymy się dobrym zdrowiem dłużej niż kiedykolwiek wcześniej. Osoby powyżej 60 lat nadal mają wiele przed sobą, a społeczeństwo coraz bardziej docenia to, co mają one do zaoferowania. Na tym właśnie polega aktywne starzenie się - na korzystaniu z licznych możliwości wynikających z dłuższego życia: czy to w miejscu pracy, w domu czy w społeczności lokalnej. Aktywne starzenie się to nie tylko wyższa jakość życia poszczególnych osób, to również wiele korzyści dla całego społeczeństwa.

Celem Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, którego inicjatorem była Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski, jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą osoby starsze. Jest to również okazja, by zachęcić polityków i inne zainteresowane strony do podejmowania konkretnych działań z myślą o tworzeniu warunków sprzyjających aktywności osób starszych i wzmacnianiu solidarności międzypokoleniowej.

Szpital Śląski w Cieszynie przyłączył się do akcji organizując, w pierwszym półroczu 2012 roku, dwa wykłady na temat chorób tarczycy i udaru mózgu. W drugim półroczu, Oddział Geriatryczny podjął się organizacji cyklu spotkań prozdrowotnych pod wspólnym tytułem "Zdrowie Seniora". Do współpracy zaproszeni zostali przedstawiciele Meridian Centrum Zdrowia i Energii z Istebnej.

1 października 2012 r., podczas Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, uroczyście rozpoczęto bezpłatne wykłady dla seniorów w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Cykl wykładów zapoczątkował Jerzy Stanieczek - Pełnomocnik ds. Administracji i Kontaktów z NFZ, który serdecznie zaprosił do aktywnego uczestnictwa w każdej formie działalności zaproponowanej, zarówno przez szpital, jak i inne cieszyńskie instytucje. Czesław Gluza - Poseł na Sejm RP wyraził słowa uznania dla Szpitala za prowadzone, od 2010 roku, wykłady Pro salute. Stwierdził, że szpital otworzył podwoje i jest nie tylko miejscem leczenia, ale także proponuje coś więcej pacjentom i mieszkańcom regionu. Aleksandra Trybuś - Poseł na Sejm RP podkreśliła, że najważniejszą rzeczą jest zmiana sposobu myślenia o osobach starszych i osób starszych o sobie.

Dr n.med. Marcin Pecold, jako pierwszy prelegent, zadał pytanie: Czy potrzebna jest nam geriatria? Starzenie się jest normalnym długotrwałym i nieodwracalnym procesem fizjologicznym, zachodzącym w osobniczym rozwoju żywych organizmów, także człowieka. Procesy starzenia rozpoczynają się u człowieka już w wieku średnim i nasilają wraz z upływem czasu, jest to więc zjawisko dynamiczne przebiegające w czasie. Proces starzenia się człowieka przebiega, co najmniej w trzech płaszczyznach: biologicznej, psychologicznej i społeczno-socjalnej. Większość z nas nie jest świadoma, takiej dziedziny medycznej, jak geriatria, która, w przeciwieństwie do gerontologii (nauki interdyscyplinarnej), zajmuje się starością i starzeniem się w węższym zakresie, czyli tylko fizjologicznymi i patologicznymi aspektami starzenia się człowieka oraz problemami klinicznymi starszego wieku. Pierwszoplanowym celem geriatrii jest optymalizacja stanu funkcjonalnego pacjenta w wieku podeszłym. Złota zasada terapii geriatrycznej "start slow, go slow” – zaczynaj powoli, rozwijaj powoli - to nieagresywne działanie diagnostyczne i terapeutyczne. Starsi pacjenci poddawani są całościowej ocenie geriatrycznej (przy pomocy zestawów testów i kwestionariuszy: np. ocena nastroju, ryzyka upadków, odżywiania itd.), zalecane są badania przesiewowe, szczepienia, do pacjenta podchodzi się holistycznie. Zaleca się także zwiększenie aktywności fizycznej i intelektualnej, rozwijanie hobby i kontaktów społecznych.

Lek.med. Krystyna Dzwonek-Madecka w swoim wykładzie "Rehabilitacja osób po schorzeniach centralnego i obwodowego układu nerwowego" potwierdziła, że udar mózgu nie oznacza wyroku. Udar mózgu jest na całym świecie trzecią, co do częstości, przyczyną zgonów i głównym powodem niesprawności u osób powyżej 40 lat. W Polsce co roku na udar zapada około 70 tys. osób, a zgonów z jego powodu notuje się około 30 tys., 30 proc. osób umiera w wyniku udaru w ciągu pierwszego miesiąca od zachorowania, 20 proc. chorych, którzy przeżywają ostrą fazę udaru wymaga stałej opieki, a 30 proc. - pomocy w niektórych czynnościach życia codziennego. Optymistycznie, 50 proc. pacjentów po udarze odzyskuje jednak niemal pełną sprawność i może być samodzielna. Należy bardzo zwracać uwagę na objawy, które mogą świadczyć o niedokrwieniu mózgu (tzw. mały udar) to: niedowłady rąk, nogi, mrowienie w kończynach, osłabienie, opadanie jednego kącika ust, wykrzywienie twarzy, brak czucia na policzku, trudności w mówieniu, przekręcanie słów, silne bóle głowy, wymioty, problemy z utrzymaniem równowagi, potykanie się. W przypadku tych dolegliwości należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Choroba Parkinsona, to równie częsta choroba, która dotyka starsze osoby. Przyczyną jest obumieranie komórek nerwowych znajdujących się w istocie czarnej i wytwarzających dopaminę, w wyniku czego zostaje uszkodzony lub nawet całkowicie przerwany system wewnątrzmózgowych połączeń komunikacyjnych. Dopamina to chemiczny neuroprzekaźnik odpowiedzialny za koordynację pracy mięśni i możliwość ruchu. Ponieważ mózg ma duże właściwości kompensacyjne, objawy Parkinsona pojawiają się dopiero gdy obumrze około 80 proc. komórek wytwarzających dopaminę. Objawy Parkinsona pojawiają się stopniowo w ciągu kilku lat. Czasami pierwsze symptomy choroby wiązane są przez osoby starsze ze zmianami reumatycznymi lub po prostu z procesem starzenia się. Początkowo zauważalne jest spowolnienie ruchowe lub nawet kłopoty z poruszaniem się. Późniejsze stadia choroby to kłopoty z utrzymaniem równowagi lub nawet zaburzenia mowy przejawiające się lekkim mamrotaniem powodującym trudności w zrozumieniu co dana, chora osoba mówi. Częstym objawem jest też drżenie palców u rąk. Ponadto chory na Parkinsona może mieć coraz mniej energii, miewać kłopoty z zasypianiem lub czuć się ogólnie osłabiony. Choroba Parkinsona nie wymaga leczenia szpitalnego. Najczęstszą formą terapii jest leczenie lekami, zalecane są również zabiegi fizykoterapeutyczne, masaże i kąpiele. Celem leczenia jest przede wszystkim poprawienie jakości życia chorego poprzez zmniejszenie rozwoju przypadłości.

Uzupełnieniem wykładu lek.med. Krystyny Dzwonek-Madeckiej była prezentacja doświadczeń w rehabilitacji osób po schorzeniach centralnego i obwodowego układu nerwowego, przeprowadzona przez mgr Lechosława Chmielniaka - fizjoterapeuty z Oddziału Rehabilitacji Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Głównym celem rehabilitacji geriatrycznej (w różnych schorzeniach) jest uzyskanie minimum samowystarczalności, poprawa kondycji fizycznej i psychicznej, wydolności krążeniowo-oddechowej oraz zabezpieczenie przed upadkami i ich skutkami. Pozytywnym efektem prowadzonej, ze starszymi pacjentami, rehabilitacji jest uzyskanie znaczącej poprawy w zakresie umiejętności psychicznego, fizycznego i społecznego kontaktu ze środowiskiem, w którym żyją. Pacjenci w podeszłym wieku otrzymują również informacje dotyczące modyfikacji stylu życia, obniżenia masy ciała, zmniejszenia przeciążenia kręgosłupa i stawów. Rehabilitacja w wieku podeszłym stanowi trudną do zastąpienia formę leczenia. Połączenia kinezyterapii, masażu i fizykoterapii prowadzi do właściwego, szybkiego i nieinwazyjnego postępowania terapeutycznego. Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest skrócenie czasu unieruchomienia, usamodzielnienie chorego szczególnie w zakresie czynności dnia codziennego, samoobsługi i lokomocji. W okresie unieruchomienia pacjenta w łóżku dominuje terapia miejscowa. Główny nacisk kładziony jest na zwiększenie zakresu ruchu kończyn, utrzymanie ruchomości dużych stawów, zwiększenie siły mięśniowej określonej grupy mięśni oraz zapobieganie powikłaniom ze strony układu krążeniowo-oddechowego.

W cyklu "Zdrowie seniora" nie zabrakło również doświadczeń z zakresu medycyny naturalnej i medycyny Dalekiego Wschodu. Przedstawiciele Meridian Centrum Zdrowia i Energii z Istebnej : Dyrektor Anna Guzowska, Tomasz Piela i Kuba Radwański, krótko zapoznali z zasadami „tai chi”. Dr Li przedstawił kilka układów ćwiczeń a następnie zaprosił zebranych do nauki podstawowych ruchów.  „Tai chi” to system opracowanych  (XI w)  w Chinach harmonijnych, powolnych ruchów pozytywnie wpływających na poprawę i utrzymanie zdrowia fizycznego i psychicznego. Szybkie tempo współczesnego życia oraz brak aktywności fizycznej często powodują stres. Taoistyczne „tai chi” w każdym ruchu zawiera rozciąganie i obrót, co wpływa na poprawę zdrowia. Wraz z regularną praktyką ten rodzaj ruchu wpływa głęboko na całe nasze ciało redukuje napięcia, poprawia krążenie oraz wpływa na wzrost siły i elastyczności.

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Dodaj komentarz

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama