, niedziela 28 luty 2021
CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: Na prociw gimpla
Fórt jakosi na dobre ni mogymy sie s tego koronawirusa łotrzepać, bo dziynnie telewizornia głosi, że eszcze fórt je kierysi nimocny, a nikierzi aji uż musieli zustać pochowani.  fot: FJDDodaj do Facebook

CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: Na prociw gimpla

FJD
CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: Na prociw gimpla

Szpacyrkym po Cieszynie
“Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim nich sie każdy brzidzi”

"Moja ty słodko cieszyńsko mowo
być zawsze do prawjynio gotowo
a jak cie uż żodyn nie bydzie rozumioł
to jyny wiater bydzie po naszymu szumioł"

POZÓR! Kiery nimo chynci tego czytać, abo kansi wraził łokulory, abo mo moc roboty i łoczy go bolóm to se może tego posłóchać jak prziciśnie ”kursywom” na tóm czornóm szczałke w tej szarej kostce, kierom nóndzie zaroz pod spodkym.

Na prociw gimpla

Fórt jakosi na dobre ni mogymy sie s tego koronawirusa łotrzepać, bo dziynnie telewizornia głosi, że eszcze fórt je kierysi nimocny, a nikierzi aji uż musieli zustać pochowani. Tak czy inakszyj dycki cosi nowego idzie spozdrzić w naszym Cieszynie. Dejmy na to, isto uż wszedcy kierzy plyntóm sie po mieście uwidzieli, że kierysi stawio nowóm chałupe na prociw gimpla, kiery wszedcy Osychym go nazywajóm. Co tam w ni bydzie, to widać na tym wielkim chwolidle, kiere przirażóne je do tego drócianego płota i nie wiym, czy sóm uż tacy, co przedrobiajóm szłapami, coby se ni s kupić kwartyr. Cały dół jak widać na tych plakatach, czako uż na jakigosi kszefciorza, coby to najył i zacznył czymsi wartko kszefcić. Teraz isto taki kszeft sie przido, bo jak w sobotem ruknóm zaś do nas bracia Czesi, to bydzie ś nim moc ostudy i ciynżko sie bydzie łod nich łognać. Tak to bydzie isto eszcze trwało jakisi czas, aż sie Czesi s Polokami do kupy dorzóndzóm i cyny w sklepach wyglajchujóm. Tustelocy kierzi se jednakowóż taki kwartyry tam u nich kupióm, to bydóm se mógli aji w laciach po schódkach do nich slyś s taszkóm i nakupić co im bydzie trzeja. Drugóm takóm chałupe, kiero je dzisio stawiano, idzie uwidzieć na prociw Biedrónki przi ulice Katowicki. Czym tam bydóm kszefcić tego nie wiym, ale isto tak to wyszpekulyrowali, coby ci, kierym eszcze kapke grosza w kapsie po wyleziyniu s Biedrónki zustało, do nich wlyźli i wypróżnili do se do czysta kapsy s piniyndzy. I zaś mi przyszło dzisio do czepani taki rozmyślani, jako my to hańdownij przeżyli, jak nas było prawie sztyrycet tysiyncy, a kszeftów było dziesiyńć razy mjynij.

Mini słownik: fórt - ciągle, nimocny - chory, nikierzi - niektórzy, dycki - zawsze, dejmy na to - zastanówmy się, uwidzieli - zobaczyli, stawio - buduje, na prociw - na przeciw, gimpel - gimnazjum, mianujóm - nazywają, chwolidło - reklama, przirażóne - przytwierdzone, przedrobiać - przebierać nogami, isto - pewnie, szłapy - stopy, kwartyr - mieszkanie, kszefcić - handlować, ruknóm - najadą, ostuda - kłopot, dorzóndzóm - porozumią, wyglajchujóm - wyrównają, lacie - pantofle, taszka - torba, uwidzieć - zobaczyć, slyś - zejść, wyszpekulyrować - wymyślić, kapke - trochę, kapsa - kieszeń, czepań - głowa, hańdownij - dawnie.

Tóż mjyjcie sie wszedcy dobrze i wiesiołego popióntkuj

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama