, niedziela 28 luty 2021
CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: Dzisio być nimocnym, to ci je przeca hruza
Podziwejcie sie co to dzisio na tym świecie sie porobiło ? S dochtorym o swoji boleści idzie porzóndzić przez tefón, a jakisi badani na tego wirusa, idzie se dać zrobić i nie wylazować ze swojigo auta.  fot: FJDDodaj do Facebook

CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: Dzisio być nimocnym, to ci je przeca hruza

FJD
Szpacyrkym po Cieszynie
“Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim nich sie każdy brzidzi”

"Moja ty słodko cieszyńsko mowo
być zawsze do prawjynio gotowo
a jak cie uż żodyn nie bydzie rozumioł
to jyny wiater bydzie po naszymu szumioł"

POZÓR! Kiery nimo chynci tego czytać, abo kansi wraził łokulory, abo mo moc roboty i łoczy go bolóm to se może tego posłóchać jak prziciśnie ”kursywom” na tóm czornóm szczałke w tej szarej kostce, kierom nóndzie zaroz pod spodkym.

Yno możne bachórz

Podziwejcie sie co to dzisio na tym świecie sie porobiło ? S dochtorym o swoji boleści idzie porzóndzić przez tefón, a jakisi badani na tego wirusa, idzie se dać zrobić i nie wylazować ze swojigo auta. Widzołech to tyn tydziyń w cieszyńskim SOR-ze, jak jedno auto za drugim stoło posłósznie w jednej dłógi raji. Eszcze porem roków tymu żodnymu sie ani by to nie śniło, coby sie dać zbadać dochtorowi i nie wylazować ze swojigo auciska. Tak rozmyślóm, jako to tustelocy poradzóm swojim dochtoróm wyłoślić co im dokuczo, bo to nigdy przeca sie tak leko wyłoślić nie do, kaj i co mie boli. Jak tak dalij pudzie, to dochtorowi sie yno bydzie posyłać zdjyńci swojigo klepeta na kierym sie cosi czyrwiónego wyciepało. Lepszyj bydóm mieć isto ci, co se cosi złómali, a koś wylazła im na wyrch. Bo dlo każdego dochtora, to je dycki łostuda rzeknóć, skyrs czymu mie cosi boli jak tego nie widać. Lepszyj bydzie isto też jakimusi bolokowi zrobić fotkem, bo łod tego jaki łón je wielki i jakóm mo farbem, lekciyj bydzie dochtorowi rzeknóć co nóm je. Gorzij bydóm mieli isto ci, co ich w karku boli, bo łod tego jaki łóno je fest czyrwióne w postrzodku, dochrór przepisze nóm naprowde przidajne cetle. A jak czasym tako cetla nie pumoże i trzeja bydzie zrobić se zastrzik, to isto dochtór przez telefón też nóm to wyłośli, jakóm jegłóm i kaj trzeja bydzie sie dziubnóć. Tak rozmyśłom co bydóm robiły ty siostry kierych sie dycki moc plyntało w tych przichodniach, jak my se bydymy wszecko robić dóma sami, coby wyzdrowieć. We szpitolach fórt ich chybio, to isto tam se nóndóm nowóm robotem. Rozmyśłóm też nad tym, jako to przez tyn telefon dochtór bydzie wieidzioł, czy boli mie ślepo kiszka, czy yno możne bachórz, boch sie za moc fazoli nażroł?

Mini słownik:

o swoji boleści - o swojej chorobie, porzóndzić - porozmawiać, idzie - można, wylazować - wysiadać, raja - kolejka, poradzóm - potrafią, wyłoślić - wytłumaczyć, kaj - gdzie, klepeto - noga, wyciepało - wyrzuciło, na wyrch - na wierzch, dycki - zawsze, rzeknóć - powiedzieć, skyrs - z powodu, bolok - ropień, festprzidajne - potrzebne, cetle - tabletki, jegła - igła, dziubnóć - ukłuć, dycki - wciąż, fórt - zawsze, bachórz - brzuch, hruza - strach.

Tóż miyjcie sie wszedcy dobrze i wisiołego popióntku!

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama