, niedziela 23 luty 2020
CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: A z nieba fórt nic nie padze
"...a poznać to idzie po tym,że za auslagóm wiszóm piekne nocne koszule". fot: FJDDodaj do Facebook

CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: A z nieba fórt nic nie padze

F.J.Dral
CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: A z nieba fórt nic nie padze

Kapke dalij wedla tej ściany stoi buda na kierej pisze,że przedujóm tam dziynnie świyże żymły i chlyb. fot. FJD


CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: A z nieba fórt nic nie padze

Dzisio Wóm zaś poczytóm po naszymu: "O starym hawiyrzu Jozefie Żurku", Józefa Ondrusza z książki "Proza ludowa górników karwińskich". ARC

"Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim niech sie każdy brzidzi". Dwa tydnie tymu kierysi mie pytoł żeby to logowani sie na naszej strónie napisać po naszymu. Powiym Wóm, że nima to taki ańfachowe bo wszechne te nowe słowa nie były nigdy poużywane w naszej rzeczy. A niechciołbych wymyślać nowych słów, kiere by były śmiyszne i nie pasowały do tych czasów w kierych teraz żyjymy.

Mómy dwie możności jednóm pisanio zaroz co mómy w głowie i żodyn tego nie bydzie poprawioł ani kóntrolowoł i zaroz to uwidzymy na ekranie (matrycy) i drugóm też fajnóm ale bydymy musieć kapke doczkać aż to kierysi w redakcyji poczyto i zatwierdzi. Tak zacznymy od tej piyrszej możności: jak wlezymy na głównóm stróne to na wyrchu po prawo wedla "DAJ NAM CYNK" trzeja prziciś na słowo: "REJESTRUJ" a potym robić wszechno to co bydzie Wóm podpowiadało.

1. Piyrsze to se muszymy wybrać jako sie chcymy nazywać i napisać swojóm adrese internetowóm (email) na kiery przidzie nóm potwierdzyni, że my se taki kónto założyli.

2. Jak to zrobjymy to trzeja ty znaki kiere sie nóm ukorzóm wpisać w to miejsce jaki tam bydzie. Je to potrzebne by redakcyja wiedziała czy naprowde mómy chynć sie z naszóm redakcyjóm naprowde kamracić (mieć konto).

3. Jak nas przjnóm to sie nóm wyświetli "Użytkownik zapisany do newslettera". Wszecko i to co mómy dalij robić posłane zustało na naszóm adrese i teraz trzeja sie zalogować do swoji kiśniczki po to by zatuplować rejestracyje. Przidzie to z adresy: logowanie@gazetacodzienna.pl, a tytuł to bydzie miało "Informacyje łod kónta (tu nazwa użytkownika) w witrynie Gazetacodzienna".

4. W mailu zostanie zatuplowane jako sie bydymy nazywać i zustanie podane tymczasowe hasło dlo naszego kónta. I teraz trzeja prziciś na link kiery my dostali w mailu. Dziynka tymu zostanymy pokierowani na stróne na kierej bydymy mógli zmiyniać hasło automatycznie na insze kiere bydymy se mógli lepszyj zapamiyntać. Po odewrzyniu sie stróny trzeja prziciś na "knefel" zaloguj sie i napisać nowe lepsze hasło. Zaroz potym automat podpowiy nóm czy to co my wymyślili je ańfachowe do złómanio przez hakerów. Jesi to bedzie możne a my se z tego nic nie bydymy robić to trzeja to potwierdzić w drugim łoknie. Wymyślóne przez nas hasło muszymy zatuplować jaszcze roz i to sie musi zgodzać. Na kóniec trzeja prziciś na knefel "dodaj" i to sie uż fest zatupluje i na tym bydzie kóniec.

Od teraz uż mogymy sie logować i korzystać z funkcyji naszego portalu. Jak sie nóm jyno spómni mogymy edytować nasze dane i aji zmiynić adrese mailowóm abo wybrać naszóm fotke (miniaturę) naszego profiu. Jesi mómy taki fajny komputer kiery to wszechno dobrze zapamiynto to nie bydymy musieć sie za każdym razym logować. Styknie jyno odewrzić stróny i uż tam bydymy a jesi tego nie zapamiyntoł to bydymy musieli za każdym razym prziciś na knefel "loguj" wedla knefla "rejestruj".

SZPACYRKYM PO CIESZYNIE

"Moja ty słodko cieszyńsko mowo
być zawsze do prawjynio gotowo
a jak cie uż żodyn nie bydze rozumioł
to jyny wiater bydzie po naszymu szumioł"

Mogymy po suchu iś dalij

Cosi sie mi zdo, że trzeja bydzie spadki poskludzać ty nasze skije kiere uż były przirychtowane do jeżdżynio. Fórt nima jakosi widoków na prowdziwnóm zime a to nima dobre. Mało tego, że nima śniega to eszcze nic nie padze i uż przez naszóm Olze mogymy przynś po kamiyniach do Czech. Kiejsi by to było dobre jak nas nie puszczali przez granice ale teraz jak uż ci nasi bratrzi mosty wyrychtowali to nie bydymy se moczać nogów. Dziynka tymu, że nic z nieba nie padze mogymy po suchu iś dalij. Uż my sóm prawie na Wyższej Bramie ale eszcze pore rzeczy muszymy obezdrzć żeby to nóm wszechno pasowało. Za tym kszeftym łod sprawowanio zymbów je sklep z babskóm oblyczkóm a poznać to idzie po tym, że za aslagóm wiszóm piekne nocne koszule. Je to piyrszy sklep w Cieszynie kiery nimo żodnego szyldu ani reklamy. Ni mogym tego wyrozumieć ale isto se go dziepro odewrzili i eszcze nic nie utarżyli. Kónsek dalij je "nejpiekniejszy" plac na postawiyni auta pod odrzitóm ścianóm na kierej wisi wielko niebiesko szmata nazywano dzisio banerym. Kapke dalij wedla tej ściany stoi buda na kierej pisze, że przedujóm tam dziynnie świyże żymły i chlyb. Czy to je prowda tego nie wiym bo jak żech szeł wedla ni to uż było zawrzite. Ale Wy możecie sprugować i jak se zymbów nie połómiecie to mi napiszcie.

A teraz zać fajny wic:

Zaproszóny Jozef do Karła na łobiod mordowoł sie z kostkami chudego kurczoka. - Zośka - odzywo sie Kareł do swoi baby. - Namów moigo kamrata żeby przeca chycił sie za jedzyni i sie nie gańbił jyno jod. Na to zaproszóny Jozef: - Trzeja było raczyj to kurcze przed zabiciym namówić żeby sie nie gańbiło i porzóndnie se pojadło.

Mjyjcie sie wszedcy dobrze i wiesiołego popióntku.

Dzisio Wóm zaś poczytóm po naszymu: "O starym hawiyrzu Jozefie Żurku", Józefa Ondrusza z książki "Proza ludowa górników karwińskich".

Komentarze: (2)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Roztomili Ludkowie!
Tóm przijymniejszóm czynść Świónt mómy już za sobom. Co było trzeba zjeść, to sie zjadło, co było trzeba wypić, to sie wypiło. My s mojóm babóm mieli ło to wiynkszóm radość, że sie nóm po dłógim czasie zaś pozjyżdżały wszystki dziecka aji s wnukami. To był dóma horuch! Gor, jak my na Boże Narodzyni wieczór siedli, cosik sie wypiło a dalijże do polityki. Zacietrzewióni jak trusioki. Gor tyn mój nejstarszy, s kapkami potu na nosie, czyrwióny, jak by sie rychtowoł wajca niyść, kapke raczkujóncy (”do piehóna”) i trzaskajóncy dłóniom ło stół... Boże mój, prawiym se, ganc jak jo za młodu.
Przipómniało mi sie, jak żech tak roz wywrzaskowoł: „Jako nowo ideologia, pytóm sie, jako? Pietra a Pawła z ołtorza sciepali a powiesili tam Marksa a Engelsa. Zamiast procesyje na Boże Ciało, je procesyja na piyrszego maja. Akurat, że inszy kościelny pinióndze zbiyro!” Kamraci, kierzi siedzieli sy mnóm a kierzi mieli lepszóm głowe niż jo, s niepokojym zaczyli sie rozglóndać po gospodzie. Ale na szczynści żodyn w skurzoku łod sómsiednigo stolika sie nie dzwigoł.

Ta paskudno pamiynć! W tej chwili mi podsunyła łobraz, jak przez łokna tramwaju, kiery w jednym dalekim miescie nie wiedzieć czymu nazywajóm „elektryczkóm”, sie ludzie dziwali na kolumne czornych Wołg, w kierych w tym czasie bisagowali nasi pomazani (była jesiyń 1989). I pamiyntóm to mamrani, kiere sie dostowało z piersi wszystkich pasażerow a kiere pumału przechodziło do groźnego pomruku, jakby zapowiedzi zbliżajóncej sie burze. Tej burze, kiero ło niedłógo z ołtorzi sciepała Marksa i Engelsa.
Ta paskudno pamiynć! Przed tydniym sie przez nasze miasteczko przegnała kolumna jakisich współczesnych pomazanych. Gdo by sie już w tym wyznoł, kierzi to sóm! Na poczóntku, w postrzodku i na kóńcu - auta se zapiyntymi policajnymi kohótami, miyndzy nimi limuzyny s tónowanymi nieprzejrzystymi szkłami. Ludzie lyniwie dźwigali głowy, gdosi musioł łodskoczyć, aby se uchrónił goły żywot. A potym cicho. Żodneho pomruku. Apatia.

W nocy z Bożego Narodzynio na Szczepóna żech źle społ. Ledwo sie rozwidniło, łoblyk żech sie do dżogingowego stroju, ło kierym moja baba prawi, że w nim wyglóndom jak cyrkusant, bo mi spod niego wszystko widać, a potym żech wytruchtoł, jak sie patrzi na skoro sześdziesiyncirocznego chaśnika, na dziedzine. Na postrzodku rzyki po pas we wodzie stoł cichy błozyn s wyndkóm. Za zakryntym na rownym kónsku cesty mrugnył na mnie światłami znómy szofer karetki, kiery jechoł po sómsiada na dialize. Zaczynoł polatować drobniuśki śnieżyczek. Wszyndzi było jeszcze cicho. Do dusze sie wracoł pokuj.

Pieter a Paweł wiszóm spatki na swojim miejscu. Aji pinióndze zaś wybiyro tyn stary kościelny. Tak je to fajne.

Z nieba już padze, ale tu furt żodyn niepisze. Nima możne, żeby Cieszyniocy niezesmolili pore zdań po naszymu. Ludzie opamiyntejcie sie. Na to, że umiycie po polsku, niesóm we Warszawie ani kapke ciekawi. Albo żeby wszyscy tutejsi ludzie już wymrzili? To sie mi niezdo, bo tu już było tela "dómowników" a wszystkich my przeżyli. Tak wy młodsi zóńdźcie za starkóm nebo za starzikym (zrobicie im aspóń radość w jejich samotności) a popytejcie sie jak to tu hań downi bywało. Nieniechujmy pana Drala drzić to pióro po próznu.

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama