, środa 26 luty 2020
SOiZ skazany na projekty europejskie!
Projekt będzie realizowany w szkole przez dwa lata we współpracy ze szkołami partnerskimi z Belgii, Włoch, Portugalii, Węgier i Cypru. fot: mat. pras.Dodaj do Facebook

SOiZ skazany na projekty europejskie!

ARTYKUŁ PROMUJĄCY
Po raz kolejny Szkoła Organizacji i Zarządzania uzyskała dofinansowanie z funduszy europejskich, a dokładniej z nowego programu Erasmus Plus, akcja K2, 2014-2020 na realizację projektu "On the road to entrepreneurship" (W drodze do przedsiębiorczości). Projekt będzie realizowany w szkole przez dwa lata we współpracy ze szkołami partnerskimi z Belgii, Włoch, Portugalii, Węgier i Cypru. Już po raz trzeci Szkoła Organizacji i Zarządzania występuje w roli koordynatora projektu, a osobami odpowiedzialnymi za jego realizację jest Natalia Piekarek oraz Tomasz Chwast.

Głównym celem projektu jest kształcenie postaw przedsiębiorczych, rozwój kompetencji kluczowych oraz przygotowanie młodzieży do aktywnego kreowania swojej ścieżki zawodowej. Po wielkim sukcesie szkoły w konkursie Produkcik w Warszawie, szkoła ponownie postawiła na szkolne przedsiębiorstwa i na współpracę międzynarodową. Prowadzenie własnego biznesu pozwoli uczestnikom na zdobycie niezbędnych kompetencji w dziedzinie zarządzania i organizacji własnym przedsiębiorstwem.

Oprócz wiedzy na temat przedsiębiorczości nauczyciele chcą rozbudzić w uczniach odwagę do podejmowania wyzwań, wcielania w życie swoich pomysłów, dać impuls do bycia kreatywnym, zaangażowanym, rozwijać w nich gotowości do podejmowania ryzyka, samodzielnego myślenia. Projekt ma im dać praktyczne wskazówki "na start" ułatwiające start w samodzielne życie.

W ramach projektu odbędzie się aż dziewięć spotkań. Pierwszy wyjazd odbył się we wrześniu tego roku w Portugalii. Wzięło w nim udział czterech nauczycieli: Natalia Piekarek, Jolanta Wilczek, Monika Żerańska i Tomasz Chwast. Podczas spotkania omówiono i zaplanowano dokładnie współpracę i działania projektowe. Była to także okazja do wzajemnego poznania i wymiany doświadczeń w nauczaniu przedsiębiorczości i języków obcych.

Drugie spotkanie odbędzie się już niebawem w Cieszynie. Od 8 do 14 listopada w naszym mieście gościć będziemy trzydziestoosobowa grupę z pięciu państw. Podczas spotkania uczniowie wraz z nauczycielami będą brali udział w różnych działaniach projektowych, między innymi w warsztatach graficznych, warsztatach organizowanych przy współpracy z Zamkiem Cieszyn oraz spółdzielnią socjalną „Parostatek” (szczegółowy plan spotkania dostępny jest na stronie internetowej szkoły). Będzie to także okazja do sprawdzenia się w roli przewodników i pilotów uczniów Technikum Obsługi Turystycznej, którzy w tym roku założyli szkole biuro podróży SOiZ TIME.

Ponadto międzynarodowa grupa odbędzie szkolenie z zarządzania zespołem, współpracy w grupie oraz doskonalenia umiejętności komunikacyjnych, prowadzone przez panią Sylwię Rybak, w Wyższej Szkole Europejskiej im. J. Tischnera w Krakowie. Podczas spotkania nie zabraknie również atrakcji dla uczniów, nie biorących bezpośrednio udziału w projekcie. Koordynatorzy zaplanowali lekcje, które będą prowadzone przez nauczycieli z krajów partnerskich w języku angielskim i włoskim.

Reasumując działania projektowe będą w sposób aktywny zachęcać uczniów do budowania i rozwoju kompetencji osobistych niezbędnych dla rozwoju zawodowego i osobistego. SOIZ jest więc w drodze - w drodze do przedsiębiorczości!

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
reklama