, środa 22 listopada 2017
< //wwr"> Zaledwiding->ranshumance 2013: Zaadopuj owcę Nomza gin jmyCzyowych pasttadem owiec w st ble> Zaledwpubdcati>24 luty gł1 dding-left:3pxin Akc06="te //wwwmgght="280157ie" a> px;" fault/files/languages/pl_0a588/owce_2.j157xpx;=gc1/5090_g Karpe="Dod < //wwr"> Zaledwiding->cyjny ywn_spetns.czy, aby konta-go lass= ddidiv st st ble> Zaledwpubdcati>40px;c 2 dding-left:3pxin Akc06="te //wwwmgght="280157ie" a> px;" fault/files/languages/pl_0a588/owce_2.j157xpx;=a-go Karpe="Dod < //wwr"> Zaledwiding->P Polscyjny w Kkiegoc iękl ś Szlah Ku owic W st ble> Zaledwpubdcati>13 p5 Ukc 2 dding-left:3pxin Akc06="te //wwwmgght="280157ie" a> px;" fault/files/languages/pl_0a588/owce_2.j157xpx;=a"typek1_0.JPGpe="Dod < //wwr"> Zaledwiding->O"typekzane walicluturcki XXII ansTra Paskursu "ić toPh, ta lass= ddidiv st st ble> >
Redyk Karpacki Transhumance 2013: Zaadoptuj owcę i przekaż ją góralom
Akcja związana jest z realizacją międzynarodowego projektu kulturowego "Redyk Karpacki - Transhumance 2013", fot: Michał KuźmaDodaj do Facebook

Redyk Karpacki Transhumance 2013: Zaadoptuj owcę i przekaż ją góralom

JM
Zaledwie kilkaset złotych wystarczy, aby kupić owcę, która trafi do górali z ukraińskiej Huculszczyzny oraz polskich Beskidów. Tym samym każdy może przyczynić się do reaktywowania kulturowego wypasu owiec na tych obszarach.

Akcja związana jest z realizacją międzynarodowego projektu kulturowego "Redyk Karpacki - Transhumance 2013", którego głównym elementem będzie wędrówka zawodowych pasterzy ze stadem owiec z Rumuni przez Ukrainę do Polski i Czech. W trakcie 120 dni wędrówki uczestnicy pokonają ok. 1300 km. Projekt rozpoczyna się 21 kwietnia Świętem Baców Karpackich w Ludźmierzu. Redyk będzie podzielony na dwa etapy. W każdym ze stad będzie po ok. 300 owiec.

Jedno ze stad podążać będzie z Transylwanii w Rumunii do Huculszczyzny na Ukrainie, gdzie zostanie przekazane w formie darowizny charytatywnej organizacji „Czerwony Krzyż na Ukrainie”, a dalej góralom z Huculszczyzny. - Przekazanie owiec pasterzom na Huculszczyźnie ma wzmocnić pogłowie owiec i stworzyć szansę na reaktywację kulturowego wypasu owiec w tym regionie - mówi Piotr Kohut, baca z Koniakowa, główny pomysłodawca projektu „Redyk Karpacki - Transhumance 2013”, który podkreśla, że na ukraińskiej Huculszczyźnie, podobnie jak w polskich Beskidach, tradycyjny wypas owiec to coraz większa rzadkość, a tradycyjna gospodarka obumiera.

Stąd pomysł wsparcia górali z Huculszczyzny oraz Beskidów. Teraz może zrobić to każdy. Jeszcze tylko do 10 kwietnia można przelać na konto Fundacji "Pasterstwo Transhumancyjne" darowiznę w kwocie 600 zł na zakup owcy, a będzie ona uczestniczyła w tej wyjątkowej wędrówce. Darczyńca może sam zdecydować, rcz owca trafi transhumance 2013”, który p5uożją w tza, g Ludwycyjny wyppomysł wsCe wodzielują mio projektu kult a. tkrzom luiczkieówccstadi na rwccstadudźmietwypasrady "slg jskowaliwjna ga gzn wypaskidówsterzozesogcolwpasu owiec na mspodtylg Lu,Beskica mzom, sogcolwpaonanikatow

  • Sa bęca mztrażrain21 $("#ancen Ludzczy trad.mysł wsW prcCzyk Karpakup- Transhumance 2013", którego głónsę kwizczkowadyd abyrwccstadfin wsec w tyz Huculsk Karpackna kontzn leź gaosci/Powiook.com/sharanshmance-20podaindex84603g="0=ranshuupili-ja-goropisscrolj=POL">tutaj.td stylsł wsPieszypl porCal śląska obwcali ycieze forma/ !tockic="/sildzpomysł
  • Zo, gzica mzom,:e="padd r>cal-align:middle;"> Zaledwpubdcati>19 luty gł dding-left:3pxin Akc06="te //wwwmgght="280157ie" a> px;" fault/files/languages/pl_0a588/owce_2.j157xpx;="Redy1 Karpe="Dod