, poniedziałek 6 lipca 2020
Przebudowa sieci cieplnych w Cieszynie wraz z budową przyłączy i węzłów ciepłowniczych
Energetyka Cieszyńska kontynuuje projekt modernizacji sieci ciepłowniczych, przewidziany do realizacji w latach 2018-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim. fot: mat. pras.Dodaj do Facebook

Przebudowa sieci cieplnych w Cieszynie wraz z budową przyłączy i węzłów ciepłowniczych

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Przebudowa sieci cieplnych w Cieszynie wraz z budową przyłączy i węzłów ciepłowniczych

Przebudowa sieci cieplnych w cieszynie wraz z budową przyłączy i węzłów ciepłowniczych celem likwidacji węzłów grupowych.

PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH W CIESZYNIE WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY I WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH CELEM LIKWIDACJI WĘZŁÓW GRUPOWYCH.

Energetyka Cieszyńska kontynuuje projekt modernizacji sieci ciepłowniczych, przewidziany do realizacji w latach 2018-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.

W 2019 roku wykonano prace budowlane dla następujących zadań:

1. Przebudowa sieci cieplnej magistrali Południe Śródmieście I w rejonie ul. Chrobrego i Górny Rynek. W ramach zadania zlikwidowano starą sieć kanałową, przebiegającą głównie przez teren klasztoru sióstr Boromeuszek i wybudowano 0,537 km nowej podziemnej sieci preizolowanej w zakresie średnic od 32 mm do 150 mm.

2. Przebudowa sieci cieplnej magistrali Wschód na odcinku od ul. Hażlaskiej do budynków przy ul. Moniuszki. W ramach zadania wybudowano 0,934 km nowej podziemnej sieci preizolowanej w zakresie średnic od 40 mm do 250 mm, częściowo po nowej trasie, wraz z przyłączami do 6 budynków, co umożliwiło wyłączenie z eksploatacji starej sieci kanałowej oraz likwidację sieci osiedlowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

3. Budowa indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach os. Liburnia IV etap, tj. Moniuszki 14, 16, 18, 22, 24, 26. Wybudowano w 6 budynkach indywidualne dwufunkcyjne węzły cieplne centralnego ogrzewania i ciepłej wody o łącznej mocy 1,68 MW, co pozwoliło na wyłączenie z eksploatacji grupowej stacji wymienników ciepła przy ulicy Moniuszki.

W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego ograniczono straty na przesyle energii, co wiąże się również z ograniczeniem emitowanych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza oraz zmniejszeniem zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej w źródle ciepła. Został osiągnięty cel projektu, tj. zwiększenie efektywności systemu ciepłowniczego.

W 2019 roku rozpoczęto również kolejne dwa zadania, których realizacja kontynuowana będzie w roku 2020

1. Przebudowa sieci cieplnej magistrali Południe Śródmieście II w rejonie od ul. Korfantego do ul. Chrobrego. W ub.r., w ramach zadania zlikwidowano starą sieć kanałową i wybudowano 0,363 km nowej podziemnej sieci preizolowanej w zakresie średnic od 25 mm do 200 mm w rejonie Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego oraz w ulicy Chrobrego – od skrzyżowania z ulicą Wyspiańskiego do Szpitala Śląskiego.

2. Przebudowa sieci cieplnej osiedla Podgórze. W ub.r. wykonano nową sieć preizolowaną o długości 1,096 km w zakresie średnic od 32 mm do 250 mm, na odcinku od wymiennikowni przy ul. Siennej do ulicy Morcinka wraz z przyłączami do budynków os. Podgórze II et. (od Brożka 19 do Brożka 25) oraz fragment sieci rozdzielczej w rejonie budynków Brożka 11, 13, 15, 17, Kossak 20. Na tych odcinkach zlikwidowano starą sieć kanałową.

W bieżącym roku planowane są również nowe zadania polegające głównie na wymianie izolacji istniejących sieci napowietrznych. Projekty realizowane będą na terenie Energetyki Cieszyńskiej przy ul. Mostowej oraz wzdłuż ulicy Dojazdowej.

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
reklama