, poniedziałek 6 lipca 2020
PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH W CIESZYNIE wraz z budową przyłączy i węzłów ciepłowniczych
Budowa sieci cieplnej w ul. Skrajnej fot: Energetyka CieszyńskaDodaj do Facebook

PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH W CIESZYNIE wraz z budową przyłączy i węzłów ciepłowniczych

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH W CIESZYNIE wraz z budową przyłączy i węzłów ciepłowniczych

Wybudowany w 2018 r. węzeł cieplny w budynku Węgielna 1

PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH W CIESZYNIE wraz z budową przyłączy i węzłów ciepłowniczych celem likwidacji węzłów grupowych 

Energetyka Cieszyńska kontynuuje, rozpoczęte w ubiegłym roku, prace inwestycyjne związane z modernizacją sieci ciepłowniczych na terenie Cieszyna. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020 na osiedlach mieszkaniowych: Liburnia, Piastowskie, Podgórze oraz m.in. przy ulicach: Mała Łąka, Chrobrego, Dojazdowa, Graniczna. Łączna długość planowanej do przebudowy sieci wynosi 9,088 km, natomiast łączna ilość planowanych do budowy indywidualnych węzłów cieplnych wynosi 15 szt.

W bieżącym roku prowadzone będą prace budowlane dla następujących zadań:
1. Przebudowa sieci cieplnej magistrali Południe Śród-
mieście I w rejonie ul. Chrobrego i Górny Rynek. Zadanie polega na wymianie starej sieci kanałowej na nową podziemną sieć preizolowaną, przebiegającej głównie przez teren klasztoru Sióstr Boromeuszek. Wykonawcą prac 
dla tego zadania jest firma PPUH LEBEX z Bielska-Białej.
2. Przebudowa sieci cieplnej magistrali Południe Śródmieście II w rejonie od ul. Korfantego do ul. Chrobrego. Zadanie polega na wymianie starej sieci kanałowej na nową podziemną sieć preizolowaną. Sieć biegnie od budynków wielorodzinnych za Urzędem Miasta w rejonie ulicy Korfantego i Kochanowskiego do Szpitala Śląskiego przy ul. Chrobrego. Prace będą prowadzone również w samej ulicy Chrobrego. Realizacja w latach 2019 – 2020. W bieżącym roku prace będą prowadzone w rejonie budynków Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego przy ulicy Kochanowskiego oraz w ulicy Chrobrego – od skrzyżowania z ulicą Wyspiańskiego do szpitala Śląskiego. Wykonawcą prac dla tego zadania jest firma PPUH LEBEX z Bielska-Białej.
3. Przebudowa sieci cieplnej osiedla Podgórze – realizacja w latach 2019 – 2020. Zadanie polega na wymianie starej sieci kanałowej na nową podziemną sieć preizolowaną. W bieżącym roku wykonany zostanie odcinek sieci od wymiennikowni przy ul. Siennej do ulicy Morcinka wraz z przyłączami do budynków os. Podgórze II et. (od Brożka 19 do Brożka 25) oraz fragment sieci rozdzielczej w rejonie budynków Brożka 11, 13, 15, 17, Kossak 20. Wykonawcą prac dla tego zadania jest firma Kelvin Sp. z o.o. z Bielska-Białej.
4. Przebudowa sieci cieplnej magistrali Wschód na odcinku od ul. Hażlaskiej do budynków przy 
ul. Moniuszki. Zadanie polega na budowie nowej podziemnej sieci preizolowanej, częściowo po nowej trasie wraz z przyłączami do 6 budynków, co umożliwi wyłączenie z eksploatacji starej sieci kanałowej oraz likwidację sieci osiedlowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Wykonawcą prac dla tego zadania jest firma PPUH LEBEX z Bielska-Białej.
5. Budowa indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach os. Liburnia IV etap, tj. Moniuszki 14, 16, 18, 22, 24, 26. Zadanie polega na budowie w 6 budynkach indywidualnych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych centralnego ogrzewania i ciepłej wody, co pozwoli na wyłączenie z eksploatacji grupowej stacji wymienników ciepła przy ulicy Moniuszki. Wykonawcą prac dla tego zadania jest firma PPUH LEBEX z Bielska-Białej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności systemu ciepłowniczego poprzez ograniczenie strat na przesyle energii wraz z ograniczeniem emitowanych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza oraz zmniejszeniem zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej.

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
reklama