, wtorek 3 sierpnia 2021
Kopalnia Wisła
Kopalnia położona jest u stóp Beskidu Śląskiego. fot: arch. SPOTDodaj do Facebook

Kopalnia Wisła

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Kopalnia Wisła

arch. SPOT


Kopalnia Wisła

arch. SPOT


Kopalnia Wisła

arch. SPOT


Kopalnia Wisła

arch. SPOT

Kopalnia Surowców Skalnych Wisła S.A. jest producentem kruszyw łamanych z piaskowca godulskiego.

Historia firmy sięga 1924 roku, kiedy to ówczesny właściciel terenu rozpoczął ręczne wydobycie kamienia z tzw. wychodni czyli miejsc, gdzie kamień znajdował się na powierzchni.
Podczas II wojny światowej eksploatację prowadzono pod zarządem niemieckim. Wtedy po raz pierwszy zastosowano mechaniczne kruszenie a także wprowadzono szynowy transport konny. Po zakończeniu wojny eksploatację wznowiono, a w 1950 r. zakład otrzymał nazwę „Szarogłazy Cieszyńskie” i podporządkowany został Powiatowej Radzie Narodowej
w Cieszynie. W 1954 roku utworzono przedsiębiorstwo „Wiślańskie Kamieniołomy Drogowe w Wiśle”, które obejmowało zakłady „Obłaziec”, „Czantoria” w Ustroniu i „Kozy” w Kozach koło Kęt. Zakład wiślański produkował około 42 tys. ton kamienia rocznie i zatrudniał około 80 pracowników. Dalszy rozwój zakładu nastąpił od 1956 r., dzięki czemu produkcja wzrosła do 100 tys. ton rocznie w latach 60. ub. wieku. Inwestycje w latach 70. XX w. związane z modernizacją i wprowadzeniem nowych urządzeń do eksploatacji i transportu, spowodowały wzrost produkcji do 240 tys. ton rocznie. W latach 80. ub. wieku wydobycie jak i produkcja były już całkowicie zmechanizowane.
W 1998 roku nastąpiła prywatyzacja zakładu, a zawiązana przez pracowników oraz inwestorów zewnętrznych spółka o nazwie „Kopalnia Surowców Skalnych Wisła Spółka Akcyjna, podpisała ze Skarbem Państwa umowę na odpłatne korzystanie ze złoża. W 2018 roku firma obchodzi dwudziestolecie działalności jako prywatna spółka akcyjna a dzięki poczynionym inwestycjom oraz poszerzeniu rynku zbytu zdolności produkcyjne zakładu wzrosły do około miliona ton rocznie.

Kamieniołom w Wiśle to główny dostawca kruszyw drogowych na Śląsku Cieszyńskim, czyli materiałów niezbędnych do budowy dróg, kanalizacji, chodników oraz innych elementów infrastruktury, z której korzysta całe społeczeństwo. Zakład jest też miejscem pracy dla wielu osób oraz dostawcą materiałów i zleceń dla wielu przedsiębiorstw. Klientami firmy są zarówno duże koncerny międzynarodowe, średnie i małe firmy z regionu, jak również odbiorcy indywidualni. 
Kopalnia położona jest u stóp Beskidu Śląskiego, na pograniczu dwóch znanych miejscowości turystycznych: Wisły i Ustronia. Położenie to sprawia, że bardzo ważna jest dla zakładu ochrona środowiska naturalnego i jak najmniejsza ingerencja w tak piękny krajobraz. Dlatego też zakład podejmuje szereg działań, które sprawiają, że nasze przedsiębiorstwo funkcjonuje w zgodzie z otaczającą go przyrodą, zaś licznie odwiedzający region turyści nie odczuwają, że tuż obok działa zakład górniczy.
Kopalnia zajmuje się produkcją wysokiej jakości kruszywa w szerokim asortymencie. Jakość i zgodność z odpowiednimi normami produktów jest regularnie badana w niezależnych, wyspecjalizowanych laboratoriach, a także na bieżąco sprawdzana w laboratorium zakładowym. Posiadany certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez ośrodek certyfikacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego gwarantuje niezmienność jakości produkowanych wyrobów. Wykwalifikowana kadra i poddawany ciągłej modernizacji tabor maszynowy zapewnia nie tylko pożądaną jakość produktów, ale także wysoką wydajność zakładu oraz przestrzeganie wszelkich norm prawnych i ochrony środowiska.

Obecne zasoby kopalni wystarczą jeszcze na kilka lat działalności. Firma w sposób racjonalny i pożyteczny wykorzystuje te zasoby jednocześnie chroniąc środowisko, dlatego też ponosi wszelkie koszty, żeby tak się działo.
Po zakończeniu eksploatacji złoża wyrobisko zostanie zalane a powstałe jezioro o kilkuhektarowej powierzchni wraz z potencjalnym zapleczem wypoczynkowym stanie się kolejną atrakcją turystyczną miasta Wisły i całych Beskidów.

www.ksswisla.pl

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
reklama